Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

 PELAJAR 11

“Awakka Adat Melaki-Bini Dibasa”

“Awakka Adat Melaki-Bini Dibasa”

“Lantang ati diau enggau bini ke enggau nuan jadi.”—JAKU DALAM 5:18.

1, 2. Nama tanya deka dikerandauka kitai ba pelajar tu, lalu nama kebuah?

KATI nuan udah kawin? Enti udah, kati nuan enggau kaling nuan lantang ati, tauka seduai bisi penanggul ti besai? Kati nuan enggau kaling nuan enda rapat? Kati nuan ngetanka kaul enggau kaling nuan, tang enda mega bulih pengelantang? Enti pia, nuan tentu berasai irau sereta tusah ati laban ruang bilik nuan nyau enda lantang. Nuan tentu deka ruang bilik nuan ngenataika mulia ngagai Jehovah, Petara ti dikerindu nuan. Taja pia, anang ngumbai penanggul nuan enda ulih diputarka.

2 Kemaya hari tu, mayuh laki bini Kristian bisi penanggul ba ruang bilik. Taja pia, sida ulih tetemuka chara kena ngeringka kaul sida. Nuan mega tau bulih pengelantang ba ruang bilik. Baka ni?

SEMAK AGI NGAGAI PETARA ENGGAU KALING NUAN

3, 4. Nama kebuah laki bini ulih semak agi enggau pangan diri, enti seduai iya bebendar semak ngagai Petara? Terangka.

3 Nuan enggau kaling nuan ulih semak agi enggau pangan diri enti seduai semak agi ngagai Petara. Nama kebuah? Peratika chunto tu: Dua iku melaki-bini  bediri ba kaki bukit. Seiku ba kaki bukit sepiak kanan, lalu seiku agi ba kaki bukit sepiak kiba. Lebuh ba kaki bukit, seduai iya jauh ari pangan diri. Tang, maya seduai iya majak niki ngagai tuchung bukit, seduai iya majak semak enggau pangan diri. Nama ulih dipelajarka nuan ari chunto tu?

4 Sembah ke diberi nuan ngagai Jehovah ulih disempamaka baka niki bukit. Ketegal nuan rinduka Jehovah, nuan bebendar deka ngereja peneka Iya, baka nuan ke bebendar niki bukit. Taja pia, enti nuan enggau kaling nuan enda rapat enggau pangan diri, seduai baka ke niki bukit ari sepiak-sepiak. Tang, nama  nyadi enti seduai majak niki? Seduai majak semak enggau pangan diri. Pia mega, bendar agi seduai semak ngagai Petara, semak agi seduai enggau pangan diri. Endang amat, semak ngagai Petara ulih ngasuh kaul seduai rapat agi. Tang, baka ni seduai ulih ngereja tu?

Enti dititihka, penemu ari Bup Kudus ulih ngeringka kaul entara melaki-bini

5. (a) Nama siti chara ngambika ulih semak agi ngagai Jehovah enggau kaling diri? (b) Nama penemu Jehovah pasal adat melaki-bini?

5 Siti chara nya, seduai nitihka lalau pasal melaki-bini ari Bup Kudus. (Masmur 25:4; Isaiah 48:17, 18) Nya alai, peratika jaku lalau ke diberi rasul Paul. Ku iya: “Awakka adat melaki-bini dibasa semua orang.” (Hebrew 13:4) Nama reti nya? Jaku lalau nya nunjukka adat melaki-bini amat berega sereta patut dibasa. Lalu, tu meh penemu Jehovah pasal adat melaki-bini—Iya ngumbai nya utai ti berega.

PENGERINDU NGAGAI JEHOVAH ULIH MERANSANG NUAN

6. Nama lalau Paul pasal adat melaki-bini, lalu nama kebuah patut nitihka lalau nya?

6 Endang amat, nuan enggau kaling nuan udah nemu adat melaki-bini nya berega sereta tuchi. Jehovah empu ngepunka atur nyadi melaki-bini. (Bacha Matthew 19:4-6.) Taja pia, enti nuan bisi penanggul ba ruang bilik, semina nemu adat melaki-bini nya patut dibasa enda chukup, kena meransang seduai rindu sereta bebasaka pangan diri. Nya alai, nama ulih meransang seduai? Paul madah, “awakka adat melaki-bini dibasa.” Ditu Paul ngansak kitai bebasaka adat melaki-bini. (Hebrew 13:1-5) Enggau tu, nuan ulih diperansang ngemanahka kaul enggau kaling nuan. Nama kebuah?

7. (a) Nama perintah ari Bup Kudus ke dititihka kitai, lalu nama kebuah? (b) Nama asil ketegal nitihka perintah nya?

 7 Peratika baka ni nuan meda ayat Bup Kudus ti bukai, iya nya perintah ngaga orang nyadi murid Jesus tauka datai begempuru. (Matthew 28:19; Hebrew 10:24, 25) Endang amat, kekadang enda senang nitihka perintah tu. Orang engka enggai ninga utai ti dipadahka nuan maya nginjil. Nuan mega engka tusah deka datai begempuru ketegal udah lelak bekereja. Taja pia, nuan tetap nginjil sereta datai begempuru. Sitan enggau orang bukai enda ulih nagang nuan! Nama kebuah? Laban pengerindu nuan ti dalam ngagai Jehovah meransang nuan ngasika pesan Iya. (1 John 5:3) Nama asil iya? Nginjil enggau datai begempuru meri pengelantang sereta pengering kena ngereja peneka Petara. (Nehemiah 8:10) Nama ulih dipelajarka kitai?

8, 9. (a) Nama ulih meransang kitai bebasaka adat melaki-bini, lalu nama kebuah? (b) Nama dua bengkah pekara ti deka dikerandauka kitai?

8 Pengerindu nuan ngagai Jehovah meransang nuan ngasika perintah nginjil enggau datai begempuru, taja pan bisi penanggul. Pia mega, pengerindu nuan ngagai Jehovah ulih meransang nuan ngasika jaku lalau Bup Kudus “awakka adat melaki-bini dibasa,” taja pan bisi penanggul. (Hebrew 13:4; Masmur 18:29; Pengajar 5:4) Nambahka nya, enti nuan bebendar nginjil enggau datai begempuru, tu ulih ngenataika mayuh berekat ari Petara. Pia mega, enti nuan bebendar masa adat melaki-bini, nuan bulih berekat ari Jehovah.—1 Tesalonika 1:3; Hebrew 6:10.

9 Nya alai, baka ni nuan ulih masa adat melakibini?  Nuan patut nyeliahka ulah ke ulih ngerusak adat melaki-bini. Nambahka nya, nuan patut ngeringka kaul enggau kaling nuan.

SELIAHKA JAKU ENGGAU ULAH TI ENDA BEBASAKA DIRI MELAKI-BINI

10, 11. (a) Nama ulah ti enda bebasaka adat melaki-bini? (b) Nama tanya ti patut diperundingka enggau kaling kitai?

10 Seiku menyadi Kristian ke indu madahka: “Aku besampi ngagai Jehovah ngambika bulih pengering kena betan.” Betan ari nama? Iya nerangka: “Laki aku ngemediska ati aku ngena jaku. Telih ba ati aku enda ulih dipeda, tang jaku jai iya baka, ‘Nuan tu ngenusahka aja!’ enggau ‘Nuan tu nadai guna!’ udah ngemediska ati aku.” Indu nya madahka utai ti balat ngirauka ati—jaku jai ba ruang bilik.

11 Naka meh penyinu meda laki bini ngena jaku ti jai enggau pangan diri, ke ulih ngasuh tusah ati sereta tusah deka suman! Endang amat, ngena jaku ti ngemediska ati ngagai pangan diri enda bebasaka adat melaki-bini. Baka ni enggau nuan empu deh? Nuan ulih nanya kaling nuan enggau baruh ati, “Kati jaku aku kasar tauka ngemediska ati nuan?” Enti kaling nuan selalu ngumbai jaku nuan kasar tauka ulih ngemediska ati, nuan patut berubah.—Galatia 5:15; bacha Epesus 4:31.

12. Baka ni sembah nuan tau nadai guna ba mata Petara?

12 Kingatka, chara nuan bejaku enggau kaling nuan bisi kaul enggau Jehovah. Bup Kudus madah: “Enti orang ngumbai diri orang ke bepengarap, lalu enda nagang dilah diri, tang nipu diri empu, pengarap sida nya nadai guna.” (James 1:26) Jaku nuan bekaul  enggau sembah. Tu utai ti berat. Anang nipu diri empu. (Bacha 1 Peter 3:7.) Nuan engka bisi pengelandik enggau pengeransing ngereja peneka Petara, tang enti nuan sengaja ngemediska ati kaling nuan ngena jaku ti jai, nuan enda bebasaka adat melaki-bini, lalu sembah nuan ngagai Petara nadai guna.

13. Baka ni laki bini ulih ngemediska ati pangan diri?

13 Laki bini patut bejimat ngambika enda ngemediska ati pangan diri enggau enda sengaja. Peratika dua chunto tu: Seiku indai tunggal selalu betalipaun minta penemu ari menyadi Kristian ke lelaki ke udah bebini. Seduai berandau lama ba talipaun; seiku menyadi Kristian lelaki ke agi bujang selalu begulai nginjil ninting minggu, enggau seiku menyadi Kristian ke indu ke udah belaki. Orang ke udah kawin ba chunto tu engka bisi tuju ti manah; tang, baka ni ulah sida ulih ngemediska ati kaling sida? Seiku bini ke napi pekara tu madah: “Meda laki aku ngena mayuh jam sereta kelalu ibuhka menyadi Kristian ke indu ti bukai, ngemediska ati aku. Aku baka ke enda diguna.”

14. (a) Nama pesan dipadah ba Pemungkal 2:24 pasal melaki-bini? (b) Nama patut ditanya diri empu?

14 Kitai nemu laki bini ke napi pekara tu ulih ngemediska ati pangan diri. Kaling sida enda nitihka pesan Petara: “Lelaki ninggalka apai indai iya, lalu begulai enggau bini iya.” (Pemungkal 2:24) Endang amat, sida ke udah kawin agi bebasaka apai indai diri; taja pia, Petara ngasuh sida beberat agi ke kaling diri. Pia mega, orang Kristian rinduka pangan diri; tang, sida patut beberat agi ke kaling diri. Nya alai, orang Kristian  ke udah kawin enda tau ngena kelalu mayuh jam tauka kelalu rapat enggau menyadi Kristian ke ukai kaling sida, laban nya ulih ngasuh seduai iya belaya sereta enda rapat enggau pangan diri. Tanya diri empu, ‘Kati aku meri awak, betatika sereta nunjukka penyayau ngagai kaling aku?’

15. Nitihka Matthew 5:28, nama kebuah orang Kristian ke udah kawin enda tau kelalu rapat enggau orang ke ukai kaling sida?

 15 Pia mega, enti orang Kristian ke udah kawin kelalu rapat enggau orang ke ukai kaling sida, nya ulih ngemediska diri empu. Tang sayau amat, sekeda menyadi Kristian ke udah kawin bisi ati ngagai orang ke kelalu rapat enggau sida. (Matthew 5:28) Tu ngujungka sida ngereja ulah ti enda bebasaka adat melaki-bini. Peratika nama dipadah rasul Paul pasal pekara tu.

“AWAKKA LAKI ENGGAU BINI MERUAN TETAP ATI NGAGAI PANGAN DIRI”

16. Nama dipadah Paul pasal adat melaki-bini?

16 Pengudah Paul ngasuh “adat melaki-bini dibasa,” iya nambahka jaku lalau: ‘Awakka laki enggau bini meruan tetap ati ngagai pangan diri, laban Petara deka ngakim orang ke ngereja ulah ti kamah, enggau orang ke butang.’ (Hebrew 13:4) Ditu, Paul madah pengawa besetubuh semina entara “laki enggau bini” aja. Nya alai, orang Kristian nitihka jaku lalau tu: “Lantang ati diau enggau bini ke enggau nuan jadi.”—Jaku Dalam 5:18.

17. (a) Nama kebuah orang Kristian enda nitihka penemu orang pasal butang? (b) Baka ni kitai ulih nitihka teladan Jop?

17 Orang ke besetubuh enggau orang ke ukai laki tauka bini diri enda bebasaka ukum Petara. Amat, mayuh orang kemaya hari tu ngumbai pengawa butang nya enda salah. Tang, enda ngira nama penemu orang pasal butang, anang ngasuh nya ngubah ukum Petara. Laban ukai mensia, tang ‘Petara deka ngakim orang ke ngereja ulah ti kamah, enggau orang ke butang.’ (Hebrew 10:31; 12:29) Nya alai, orang Kristian  ke bendar nitihka penemu Jehovah. (Bacha Rome 12:9.) Kingatka Jop madah: “Aku udah besumpah madahka diri enggai merening ngagai indu enggau ati ti kanji [kamah].” (Jop 31:1) Ya, kena nyeliahka ulah ti tau ngujungka butang, orang Kristian ke bendar patut nyaga mata sida, lalu anang inginka orang bukai ke ukai laki tauka bini diri.—Peda Penerang “Penemu Bup Kudus Pasal Sarak Enggau Beserara.”

18. (a) Ba mata Jehovah, nama kebuah pengawa butang nya penyalah ti besai? (b) Baka ni pengawa butang nya sama enggau nyembah engkeramba?

18 Ba mata Jehovah, pengawa butang nya penyalah ti besai. Nitihka Adat Moses, orang ke butang enggau nyembah engkeramba deka diukum bunuh. (Adat Lewi 20:2, 10) Orang Israel ke nyembah engkeramba, bula ke semaya sida enggau Jehovah. Pia mega, orang Israel ke butang, bula ke semaya sida enggau laki tauka bini diri. Sida enda tetap ati. (Pemansut 19:5, 6; Ulang Adat 5:9; bacha Malaki 2:14.) Nya alai, sida betanggungjawap ngagai Jehovah, Petara ke tetap ati sereta tau dikearap.—Masmur 33:4.

19. Nama ulih nulung orang Kristian nyeliahka pengawa butang, lalu nama kebuah?

19 Endang amat, orang Kristian enda agi dipegai Adat Moses. Tang, ketegal nemu pengawa butang nya penyalah ti besai, tu ngasuh kitai nyeliahka diri ari pengawa nya. Nama kebuah? Peratika dua chunto tu: Deka nuan tama ke gerija, besugang, lalu besampi ngagai engkeramba? Nuan tentu madah, ‘Enggai!’ Tang, kati nuan deka ngereja nya enti diupah ngena mayuh duit? Nuan tentu nyaut, ‘Enggai!’ Endang amat, nyembah engkeramba utai ti chukup jai  laban nya ngasuh enda tetap ati ngagai Jehovah. Pia mega, pengawa butang nunjukka orang enda tetap ati ngagai laki tauka bini diri sereta ngagai Jehovah. (Masmur 51:1, 4; Kolosi 3:5) Nya alai, anang ngereja pengawa butang ke ulih ngasuh Sitan gaga ati. Kitai patut bebasaka Jehovah sereta nitihka adat melaki-bini.

BAKA NI NGERINGKA KAUL ENTARA MELAKI-BINI

20. Nama nyadi ba sekeda laki bini? Terangka.

20 Kelimpah ari nyeliahka ulah ti enda bebasaka adat melaki-bini, nama agi chara ngenalamka basa ngagai kaling nuan? Kena nemu tu, bandingka pengidup melaki-bini baka siti rumah. Jaku enggau ulah ti nunjukka basa ngagai pangan diri, baka utai ti dikena ngias rumah ngambika manah agi. Enti seduai rapat enggau pangan diri, nya baka rumah ti diias enggau manah. Enti pengerindu seduai majak lenyau, nya baka rumah ke kusung sereta enda diias. Ketegal nuan keran deka ngasika pesan Petara, “awakka adat melaki-bini dibasa,” nuan tentu diperansang ngemanahka kaul entara diri melaki-bini. Pia mega, utai ti berega enggau patut dibasa, patut diaduka tauka dikemanahka. Baka ni? Bup Kudus madah: “Ulih penemu-dalam, rumah digaga, lalu ulih pemereti ati, rumah didirika. Ulih penemu, bilik diisi enggau utai ti manah sereta berega.” (Jaku Dalam 24:3, 4) Peratika, baka ni jaku tu ulih dikena ba melaki-bini.

21. Baka ni kitai ngeringka kaul entara melaki-bini? (Peda mega kutak ba “ Chara Ngemujurka Ruang Bilik Diri.”)

21 Entara utai ti “berega” ke ngasuh ruang bilik lantang nya pemanah baka pengerindu, nangika  Petara sereta kering ba pengarap. (Jaku Dalam 15:16, 17; 1 Peter 1:7) Tu ulih ngeringka kaul entara melaki-bini. Tang, bisi nuan berundingka baka ni bilik ke dipadah ba Jaku Dalam diisi enggau utai ti berega? “Ulih penemu.” Ya, enti dititihka, penemu ari Bup Kudus ulih ngubah runding orang sereta meransang sida ngenalamka pengerindu ngagai pangan diri. (Rome 12:2; Pilipi 1:9) Nya alai, lebuh seduai berundingka lalau Bup Kudus ari ayat ninting hari, The Watchtower tauka Awake! pasal diri melaki-bini, seduai baka ke ngiga ni bagi pemanah ke ulih dikena ngerapatka kaul seduai. Ketegal seduai rinduka Jehovah, seduai nitihka lalau tu. Enggau tu, seduai deka rapat agi sereta bulih pengelantang.

22. Nama berekat diulih kitai enti bebendar bebasaka adat melaki-bini?

22 Endang amat, laki bini patut bebendar ngayanka pemanah, bejalaika tanggungjawap, sereta meri awak ngagai pangan diri. Seduai mega tau lantang ati laban udah nitihka pesan Bup Kudus: “Awakka kita berebut ngayanka basa ngagai pangan diri.” (Rome 12:10; Masmur 147:11) Kelimpah ari nya, enggau bebendar bebasaka adat melaki-bini seduai deka meruan dalam pengerindu Petara.