Terus ngagai penerang

Terus ngagai laman kedua

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Iban

Kita Sebilik Ulih Gaga Ati

 Pelajar 6

Baka Ni Anak Ngubah Atur ba Ruang Bilik

Baka Ni Anak Ngubah Atur ba Ruang Bilik

‘Anak mit endang pesaka ti datai ari Jehovah.’Masmur 127:3

Apai indai ke baru bisi anak gaga amat ati meda anak seduai iya ke baru ada. Seduai engka enda nyangka diri begunaka mayuh jam kena nyaga anak. Enda chukup tinduk sereta tusut runding ulih ngasuh seduai belaya. Nya alai, seduai patut ngatur chara ngintu anak enggau ruang bilik seduai baru. Baka ni ajar Bup Kudus ulih nulung seduai?

 1 PERATIKA BAKA NI ANAK NGUBAH PENGIDUP SEDUAI

NAMA DIPADAH BUP KUDUS: ‘Pengerindu nya liat ati enggau nelap.’ Pia mega, “pengerindu enda berundingka diri empu, enda jampat ringat tauka bedendam.” (1 Korint 13:4, 5) Endang amat, indai ke baru beranak seruran betatika anak. Tu engka ngasuh laki ngasaika diri enda dikibuh. Nya alai, anang enda betatika iya. Enggau sabar sereta nelap, nuan ulih nulung iya ngasaika diri diguna lalu mai iya besaup ngintu anak.

“Kita ke laki . . . siru enggau bini kita.” (1 Peter 3:7) Nuan patut nemu bini nuan ngena mayuh jam ngintu anak. Tu engka ngasuh iya tusah ati, lelak tauka tusut runding. Kekadang iya engka ringat ngagai nuan. Tang, nuan anang lengkar, laban “manah agi ngembuan ati ti liat, ari ke ngembuan kuasa.” (Jaku Dalam 16:32) Nuan patut nemu berunding, lalu meri sukung ngagai iya.Jaku Dalam 14:29.

NAMA PATUT DIGAGA NUAN:

  • Apai: Tulung meh bini nuan ngintu anak ba sebarang maya. Kurangka jam nuan ba pengawa bukai ngambika nuan bisi mayuh agi awak begulai enggau bini sereta anak nuan

  • Indai: Nuan ulih nerima tulung ari laki nuan enti iya deka besaup enggau ngintu anak. Enti iya enda entu nemu ngintu anak, anang nyalahka iya. Tang, ajar meh iya enggau manah

 2 KERINGKA KAUL SEDUAI

NAMA DIPADAH BUP KUDUS: “Seduai iya nyadi siku.” (Pemungkal 2:24) Kingatka, taja pan seduai udah bisi anak, seduai agi “siku.” Keringka kaul seduai enggau naka ulih.

Bini, beterima kasih meh ke tulung enggau sukung ari laki nuan. Jaku terima kasih nuan ulih “nyuman.” (Jaku Dalam 12:18) Laki, padahka nuan rindu sereta sayauka bini nuan. Puji meh iya ketegal udah ngintu ruang bilik enggau manah.Jaku Dalam 31:10, 28.

“Anang berundingka diri empu aja, tang berunding ke orang bukai.” (1 Korint 10:24) Seruran ngereja utai ti pemadu manah ke kaling nuan. Seduai patut selalu berandau, muji sereta ningaka pangan diri. Anang berundingka diri empu aja pasal pengawa besetubuh. Berundingka kaling nuan mega. Ku Bup Kudus: “Enda tau enggai besetubuh enggau pangan diri, semadi meh seduai iya sama besetuju deka ngetu.” (1 Korint 7:3-5) Nya alai, seduai patut berandau pasal pekara tu enggau terang. Sabar sereta nemu berundingka pangan diri ulih ngeringka kaul seduai.

NAMA PATUT DIGAGA NUAN:

  • Kingatka, beri awak begulai enggau pangan diri

  • Kereja utai ti ulih ngasuh kaling nuan ngasaika diri disayau, baka meri kad tauka hadiah ti mit

 3 AJAR ANAK SEDUAI

NAMA DIPADAH BUP KUDUS: “Kenyau ari nuan agi mit, endang udah nemu Bup Kudus ulih ngajar nuan ngulihka pengelepas.” (2 Timoti 3:15) Pikirka chara seduai deka ngajar anak. Anak seduai ulih belajar mayuh utai enggau jampat. Indahka ba dalam kandung, iya ulih ngelala nyawa nuan, lalu nemu asai ati nuan. Machaka iya maya iya agi mit. Taja pan iya enda nemu nama utai ti dibacha nuan, tu ulih nulung iya rindu macha maya iya udah besai.

Anang ngumbai iya enda nemu utai. Ajar meh iya pasal Petara, lalu awakka iya ninga nuan besampi ngagai Jehovah. (Ulang Adat 11:19) Maya seduai bemain, padahka utai ti udah digaga Petara. (Masmur 78:3, 4) Maya anak nuan mansang besai, iya deka ngasaika penyayau nuan ngagai Jehovah, lalu iya mega deka sayauka Jehovah.

NAMA PATUT DIGAGA NUAN

  • Besampi minta penemu kena ngajar anak seduai

  • Ngulang leka jaku ti sama sereta meri penemu ngagai anak seduai ngambika iya belajar ari mit