Malawi

Raban nginjil

Pengawa nginjil

Aum enggau bala tuai gempuru

Bup Kudus ke ditulis dalam jaku Gerika mayuh nyebut pasal Barnabas enggau rasul Paul. Seduai iya nyadi tuai ti ngabas, datai ngelawa eklisia maya jeman keterubah. Nama kebuah? Laban seduai iya bisi pengerindu ti dalam ngagai bala menyadi Kristian ke bukai. Paul madah iya deka “pulai baru lalu nemuai ngagai sida ke arap” laban iya deka nemu berita sida. Iya sanggup bejalai beratus batu ngambika ulih betemu lalu ngeringka sida. (Kereja Rasul 15:36) Baka nya meh utai ke deka dikereja bala tuai ti ngabas kemaya hari tu.

Sida datai meransang kami. Genap iku tuai ti ngabas nemuai ngagai kira-kira 20 iti eklisia, lalu begulai enggau tiap iti eklisia nya dalam kandang seminggu. Tiap iti eklisia deka diabas dua kali setaun. Kami bulih mayuh penguntung ari peneleba bala menyadi tu, lalu pia mega ari peneleba bini sida enti sida udah kawin. Sida rindu bekelala enggau orang ke biak sereta orang ke tuai, lalu sida keran enggau kami ba pengawa nginjil sereta ngajar Bup Kudus. Tuai ti ngabas deka datai meransang begulai enggau tuai gempuru. Pia mega, sida meri cheramah ti meransang ba gempuru eklisia enggau ba gempuru besai kena ngeringka kami.—Kereja Rasul 15:35.—Acts 15:35.

Sida ibuhka semua orang. Tuai ti ngabas rindu deka nemu pasal pemansang pengarap ba eklisia. Tuai ti ngabas betemu enggau bala tuai gempuru sereta penulung gempuru ngambika nemu pemansang ke digaga, lalu meri sida jaku lalau ti beguna kena bejalaika tanggung pengawa sida. Tuai ti ngabas mega nulung bala pengerintis ngambika mujur ba pengawa nginjil, lalu sida deka nemu pasal orang ke baru ba eklisia sereta ninga pasal pemansang pengarap sida. Semua menyadi Kristian tu sanggup “bekereja” ke penguntung kami. (2 Korint 8:23) Kitai patut neladan pengarap enggau penaluk sida ke Petara.—Hebrew 13:7.

  • Nama tuju tuai ti ngabas datai ngelawa eklisia?

  • Baka ni nuan ulih bulih penguntung ari penatai sida?