Nuan Ulih Nyadi Pangan Petara!

Utai tu endang digaga kena nulung nuan ngiga baka ni chara iya.

PELAJAR 1

Petara Mai Nuan Nyadi Pangan Iya

Mayuh orang ari serata dunya udah nyadi pangan Petara. Nuan mega ulih nyadi pangan Petara.

PELAJAR 2

Petara Nya Meh Pangan ti Pemadu Manah ke Nuan

Petara deka ngajar nuan baka ni deka bulih pengelantang sereta pengelikun.

PELAJAR 3

Nuan Patut Belajar Pasal Petara

Nya ulih nulung nuan nemu nama utai ke dikerindu enggau utai ti dipegedika Iya.

PELAJAR 4

Baka Ni Nuan Ulih Belajar Pasal Petara

Petara madahka ke kitai utai ti udah digaga Iya dulu menya, utai ti benung dikereja Iya diatu, enggau utai ti deka dikereja Iya jemah ila.

PELAJAR 5

Pangan Petara Deka Idup ba Paradais

Paradais nya ukai baka dunya ke endur kitai diau diatu. Baka ni Paradais nya?

PELAJAR 6

Paradais Nyau Semak!

Kati kitai nemu?

PELAJAR 7

Jaku Tangkan Ari Dulu Suba

Nama kaul cherita Noah enggau kitai kemaya hari tu?

PELAJAR 8

Sapa Munsuh Petara?

Nuan ulih ngelala bala munsuh tu lalu nyeliahka diri ari ditipu sida.

PELAJAR 9

Sapa Pangan Petara?

Lalu nama utai deka sida temu pasal Jehovah?

PELAJAR 10

Baka Ni Ngiga Pengarap ti Bendar

Mayuh chara kena nulung nuan ngelala pengarap ti bendar.

PELAJAR 11

Nulak Pengarap ti Pelesu!

Baka ni nuan ngelala pengarap ti pelesu? Nama kebuah nya enda manah?

PELAJAR 12

Nama Nyadi Ngagai Orang ke Udah Mati?

Bup kudus enda ngasuh kitai berasai kakang.

PELAJAR 13

Engkeramat Enggau Bemanang Nya Jai

Nama kebuah Petara ngukum sida?

PELAJAR 14

Pangan Petara Nyeliahka Diri Ari Utai ti Jai

Nama sekeda pengawa ke dipegedika Petara?

PELAJAR 15

Pangan Petara Ngereja Utai ti Manah

\Nama sekeda kereja ke ulih dikereja kitai enti deka nyadi pangan Iya?

PELAJAR 16

Ayanka Pengerindu Nuan Ngagai Petara

Enti deka terus bepangan, nuan patut bejaku enggau Iya, ningaka Iya, enggau bejaku utai manah pasal Iya ngagai orang bukai. Nuan mega patut ngereja utai ti sama enti deka nyadi pangan Petara.

PELAJAR 17

Kena Ngetan Pangan, Nuan Enda Tau Enda Nyadi Pangan

Mayuh agi nuan belajar pasal Petara, besai agi pengerindu nuan ke Iya.

PELAJAR 18

Nyadi Pangan Petara Belama Iya!

Pengidup belama iya nya pemeri ari Petara ngagai bala pangan Iya.