Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

 PELAJAR 3

Nama Tuju Petara Ngaga Mensia?

Nama Tuju Petara Ngaga Mensia?

1. Nama tuju Petara ngaga mensia?

PETARA bisi tuju ti ngerinduka ati ke mensia. Iya nempa mensia ti keterubah, Adam seduai Hawa, ngambika diau ba kebun ti manah. Tuju Petara ke seduai iya ngambika ngembuan anak, ngaga serata dunya nyadi paradais, sereta ngibun bala jelu.—Pemungkal 1:28; 2:8, 9, 15; peda Nota Penutup 6.

2. (a) Baka ni kitai nemu Petara deka ngereja utai ti udah diperambu Iya? (b) Nama dipadah Bup Kudus pasal idup belama iya?

2 Ba runding nuan, ulih kitai diau ba paradais? Jehovah madahka: “Aku udah bejaku, lalu utai nya deka dikereja.” (Isaiah 46:9-11; 55:11) Amat, Iya deka ngereja utai ti udah diperambu Iya, lalu nadai utai ulih nagang Iya. Jehovah madahka Iya bisi kebuah nempa dunya. Iya “nadai ngaga dunya nyadi endur ti sunyi nadai mensia.” (Isaiah 45:18) Iya deka orang diau di serata dunya. Orang ke baka ni dikedekaka Petara diau ditu, lalu berapa lama? Bup Kudus madahka: “Orang ke lurus [tauka, ngasi] deka bempu menua tu lalu diau ditu belama iya.”Masmur 37:29; Pemandang 21:3, 4.

3. Ketegal mensia ulih sakit sereta mati, nama engka ditanya nuan?

3 Tang kemaya hari tu orang ulih sakit sereta mati. Ba mayuh endur, orang belaya sereta bebunuh pangan diri. Tu tentu ukai tuju Petara. Nya alai, nama udah  nyadi, lalu nama kebuah? Semina Bup Kudus ulih nerangka nya.

MUNSUH PETARA

4, 5. (a) Sapa ke bejaku enggau Hawa nengah ular ba Kebun Eden? (b) Baka ni orang ke lurus ulih nyadi penchuri?

4 Bup Kudus madahka, Petara bisi munsuh ke “dikumbai Antu tauka Sitan.” Sitan ngena ular bejaku enggau Hawa ba Kebun Eden. (Pemandang 12:9; Pemungkal 3:1) Sitan ngasuh ular nya baka ke nemu bejaku.—Peda Nota Penutup 7.

5 Nya alai, ari ni penatai Sitan? Kati iya endang udah nyadi jai lebuh ditempa Petara? Enda! Iya nya melikat ke diau di serega lebuh Petara nyediaka dunya alai Adam seduai Hawa diau. Tang iya berubah nyadi Antu Sitan. (Jop 38:4, 7) Baka ni tu tau nyadi? Perundingka, baka ni orang ke lurus ulih berubah nyadi penchuri? Iya ukai diada nyadi penchuri. Tang iya ingin, tauka dekaka utai ti ukai enggi iya. Iya majak berundingka utai nya, lalu pengingin iya ti salah majak nambah. Udah nya, lebuh iya bisi peluang, iya ngenchuri utai nya. Iya udah ngubah diri nyadi penchuri.—Bacha James 1:13-15; peda Nota Penutup 8.

6. Baka ni seiku melikat nyadi munsuh Petara?

6 Tu meh utai ke nyadi ba melikat nya. Pengudah Jehovah nempa Adam seduai Hawa, Iya ngasuh seduai iya ngembuan anak lalu “ngemenuhka dunya.” (Pemungkal 1:27, 28) Melikat nya engka berunding, ‘Semua orang nya patut nyembah aku, ukai nyembah Jehovah!’ Bendar agi iya berundingka utai tu, balat agi iya inginka utai ti enggi Jehovah. Melikat nya deka orang nyembah iya. Nya alai, iya ngemula lalu nesatka Hawa. (Bacha Pemungkal  3:1-5.) Enggau ngereja nya, iya nyadi Antu Sitan, munsuh Petara.

7. (a) Nama kebuah Adam seduai Hawa mati? (b) Nama kebuah kitai mansang tuai sereta mati?

7 Adam seduai Hawa enda ngasika Petara lalu makai buah ke ditagang. (Pemungkal 2:17; 3:6) Seduai iya bedosa ngelaban Jehovah, lalu nyau kelama seduai iya mati, baka ke udah dipadah Jehovah. (Pemungkal 3:17-19) Bala anak Adam seduai Hawa mega bedosa, nya alai sida mati. (Bacha Rome 5:12.) Kena nulung kitai nemu kebuah bala anak Adam seduai Hawa bedosa, peratika chunto tu. Uji gambarka, nuan ngaga kek ngena chuan ke udah kempi. Kek nya mega deka bisi kempi ti sama baka chuan nya. Lebuh Adam enda ngasika Petara, Adam nyadi orang ke bedosa. Ketegal kitai peturun Adam, semua kitai bedosa, tauka bisi “kempi” ti sama baka iya. Lalu ketegal semua kitai bedosa, kitai mansang tuai sereta mati.—Rome 3:23; peda Nota Penutup 9.

8, 9. (a) Sitan deka Adam seduai Hawa pechayaka nama? (b) Nama kebuah Jehovah enda munuh sida ke ngelaban tekala nya?

8 Sitan dulu mungkal pengawa angkat ngelaban Jehovah lebuh iya mai Adam seduai Hawa enda ngasika Jehovah. Iya deka Adam seduai Hawa pechaya, Jehovah nya pemula, pemerintah ti jai ke enggai meri utai ti pemadu manah ngagai seduai iya. Sitan madahka, mensia enda begunaka Petara madah ngagai sida utai ti patut dikereja. Sitan mega madahka, Adam seduai Hawa patut mutuska bagi utai ti betul enggau salah kediri empu. Nya alai, nama deka digaga Jehovah? Iya patut munuh sida ke ngelaban nya, lalu muai abis pengawa ti ngelaban. Kati tu ulih nunjukka Sitan nya pemula? Tentu enda.

9 Nya alai, Jehovah enda munuh sida ke ngelaban Iya  tekala nya. Tang Iya meri awak ngagai mensia merintah diri empu. Tu deka enggau terang nunjukka Sitan nya pemula, lalu Jehovah nemu utai ti pemadu manah ke mensia. Kitai deka belajar mayuh agi pasal utai tu ba Pelajar 11. Tang nama runding nuan pasal pemutus ke digaga Adam seduai Hawa? Patut seduai iya pechayaka Sitan lalu enda ngasika Jehovah? Jehovah udah meri semua utai ke diguna Adam seduai Hawa. Iya meri seduai  iya pengidup ti sempurna, endur diau ti manah, sereta kereja ti ngerinduka ati. Tang Sitan nadai udah kala ngereja utai ti manah ke seduai iya. Enti sema nuan bisi dia, nama deka digaga nuan?

10. Nama pilih ke patut digaga genap iku kitai?

10 Kemaya hari tu, genap iku kitai mega patut milih, lalu pengidup kitai bepanggai ba utai ti dipilih kitai. Kitai patut milih sekalika deka ngasika Jehovah nyadika Pemerintah kitai sereta nulung nunjukka Sitan nya pemula, tauka kitai milih Sitan nyadika pemerintah kitai. (Masmur 73:28; bacha Jaku Dalam 27:11.) Mimit aja orang ba dunya tu ke ngasika Petara. Endang amat, Petara ukai pemerintah dunya tu. Tang enti ukai Petara, sapa ke merintah dunya tu?

SAPA MERINTAH DUNYA?

Enti semua perintah ba dunya tu ukai enggi Sitan, ulih iya meri perintah nya ngagai Jesus?

11, 12. (a) Nama ditemu kitai ari pengawa Sitan ke deka meri Jesus semua perintah di dunya tu? (b) Ni bagi ayat Bup Kudus ti nunjukka Sitan merintah dunya tu?

11 Jesus nemu sapa ke merintah dunya tu. Bisi sekali, Sitan ‘mandangka ngagai iya [Jesus] semua perintah di dunya tu, enggau semua pengaya sida.’ Udah nya Sitan besemaya ngagai Jesus: ‘Semua utai tu deka diberi aku ngagai nuan, enti nuan deka besugang lalu nyembah aku.’ (Matthew 4:8, 9; Luke 4:5, 6) Tanya diri empu, ‘Enti semua perintah nya ukai enggi Sitan, ulih iya meri perintah nya ngagai Jesus?’ Enda. Semua perintah enggi Sitan.

12 Nuan engka berunding: ‘Baka ni Sitan tau nyadi pemerintah dunya tu? Endaka Jehovah Petara ti Pemadu Bekuasa ke nempa dunya raya?’ (Pemandang 4:11) Amat, Jehovah ke nempa dunya raya, tang Jesus enggau terang ngumbai Sitan “pemerintah dunya tu.” (John  12:31; 14:30; 16:11) Rasul Paul ngumbai Antu Sitan “petara dunya.” (2 Korint 4:3, 4) Lalu rasul John nulis, “semua dunya di baruh kuasa Sitan.”—1 John 5:19.

BAKA NI DUNYA SITAN DEKA DIRUSAK?

13. Nama kebuah kitai begunaka dunya ti baru?

13 Dunya tu majak jai-sejai. Kitai meda perang, pengawa makai suap, ulah ke pepura, sereta pemangah ngelingi kitai. Mensia enda ulih muai semua penusah tu, taja pan sida bebendar nguji deka muai iya. Tang enda lama agi Petara deka ngerusak dunya ti jai tu maya perang Armagedon, lalu Iya deka nganti dunya tu enggau dunya baru ti lurus.—Pemandang 16:14-16; peda Nota Penutup 10.

14. Sapa udah dipilih Petara nyadi Raja ba Perintah Iya? Nama dipadah Bup Kudus pasal Jesus?

14 Jehovah milih Jesus Kristus nyadi Raja ba Perintah Iya ti di serega. Beribu taun menya, Bup Kudus madahka Jesus deka merintah nyadi “Raja Pemaik,” lalu perintah iya enda nemu abis. (Isaiah 9:6, 7) Jesus ngajar bala murid iya besampika perintah tu lebuh iya nyebut: “Datai meh Perintah Nuan. Nyadi meh peneka Nuan di dunya enggau di serega.” (Matthew 6:10) Ba Pelajar 8, kitai deka belajarka baka ni Perintah Petara deka nganti semua perintah ba dunya tu. (Bacha Daniel 2:44.) Udah nya, Perintah Petara deka ngaga dunya tu nyadi paradais ti manah.—Peda Nota Penutup 11.

DUNYA TI BARU NYAU SEMAK!

15. Nama reti “dunya ti baru”?

15 Bup Kudus madahka semaya tu: “Kitai nganti langit ti baru enggau dunya ti baru, endur alai pengelurus diau.” (2 Peter 3:13; Isaiah 65:17) Kekadang lebuh Bup Kudus nyebut pasal “dunya,” iya nyebut pasal orang ke  diau ba dunya. (Masmur 33:8) Nya alai, “dunya ti baru” ke lurus reti iya semua orang ke ngasika Petara sereta diberekatka Iya.

16. Nama pemeri ngerinduka ati ti deka diberi Petara ngagai orang ke diau ba dunya baru Iya, lalu nama patut digaga kitai ngambika bulih pemeri tu?

16 Jesus besemaya, orang ke diau ba dunya baru Petara deka bulih “pengidup ti meruan belama iya.” (Mark 10:30) Nama patut digaga kitai ngambika bulih pemeri tu? Kena nemu saut iya, bacha John 3:16 enggau 17:3. Diatu, aram kitai meda nama dipadah Bup Kudus pasal pengidup ba Paradais di dunya.

17, 18. Baka ni kitai nemu pemaik deka bisi di serata dunya lalu kitai deka berasai likun?

17 Penyai, perang, jenayah, sereta pemangah deka nadai agi. Orang ke jai deka nadai agi ba dunya tu. (Masmur 37:10, 11) Petara deka “ngasuh perang badu agi nyadi di serata dunya.” (Masmur 46:9; Isaiah 2:4) Dunya deka penuh enggau orang ke rindu sereta ngasika Petara. Pemaik deka meruan belama iya.—Masmur 72:7.

18 Nembiak Jehovah deka berasai likun. Maya jeman Bup Kudus, lebuh orang Israel ngasika Petara, sida diau likun laban Iya nyaga sida. (Adat Lewi 25:18, 19) Ba Paradais, kitai enda agi takut ke sebarang utai tauka orang. Kitai deka seruran berasai likun!—Bacha Isaiah 32:18; Mikah 4:4.

19. Nama kebuah kitai pechaya dunya baru Petara deka penuh enggau pemakai?

19 Deka bisi mayuh pemakai. “Awakka gandum seruran mayuh di menua. Awakka bukit penuh laban utai ti ditanam.” (Masmur 72:16) Jehovah, ‘Petara kitai, deka merekatka kitai,’ lalu “dunya deka mansutka utai ti diketau.”—Masmur 67:6, NW.

20. Baka ni kitai nemu dunya deka nyadi paradais?

 20 Serata dunya deka nyadi paradais. Orang deka ngembuan rumah sereta kebun ti manah. (Bacha Isaiah 65:21-24; Pemandang 11:18.) Serata dunya deka manah baka Kebun Eden menya. Jehovah deka seruran meri semua utai ti diguna kitai. Ku Bup Kudus madah pasal Iya: “Nuan meri sida chukup utai datai ke semua utai ti idup nadai suntuk utai.”—Masmur 145:16.

21. Baka ni kitai nemu mensia enggau jelu ulih begulai manah?

21 Mensia enggau jelu deka begulai manah. Jelu enda agi nganu mensia. Bala anak mit deka berasai likun, indah begulai enggau jelu ke dikumbai kitai mangah kemaya hari tu.—Bacha Isaiah 11:6-9; 65:25.

22. Nama deka digaga Jesus ba orang ke sakit?

22 Orang enda agi sakit. Lebuh Jesus ba dunya, iya ngeraika mayuh orang. (Matthew 9:35; Mark 1:40-42; John 5:5-9) Tang ketegal Jesus nya Raja ba Perintah Petara, iya deka ngeraika semua orang. Nadai orang deka madahka “diri sakit.”—Isaiah 33:24; 35:5, 6.

23. Nama deka digaga Petara ba orang ke udah mati?

23 Orang ke udah mati deka idup baru. Petara besemaya deka ngangkatka bejuta iku orang ke udah mati idup baru. “Semua orang ke lurus enggau ke enda lurus deka diangkatka ari mati.”—Bacha John 5:28, 29; Kereja Rasul 24:15.

24. Baka ni asai ati nuan pasal diau ba Paradais?

24 Semua kitai bisi siti aja pilih. Kitai patut milih sekalika deka belajar pasal Jehovah sereta nyembah Iya, tauka semina milih deka ngereja utai ti deka dikereja kitai aja. Enti kitai milih deka nyembah Jehovah, kitai deka bulih pengidup ti manah jemah ila. Aram meh kitai belajar mayuh agi pasal Jesus Kristus sereta chara iya deka ngamatka semaya ti ngerinduka ati ari Petara.