Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

 PELAJAR 3

Rahap Pechayaka Jehovah

Rahap Pechayaka Jehovah

Pikirka enti kitai diau ba nengeri Jeriko. Nengeri nya ba menua Kanaan. Orang Kanaan enda pechayaka Jehovah. Rahap diau dia.

Maya Rahap agi biak, iya kala ninga cherita pasal Moses ngerangkaika Tasik Mirah, lalu mai orang Israel pansut ari menua Ejip. Iya mega ninga pasal baka ni Jehovah nulung sida ngalahka munsuh maya beperang. Diatu, iya ninga orang Israel nirika kem semak Jeriko!

Rahap nyelamatka pematau nya laban iya pechayaka Jehovah

Bisi sekali, dua iku orang Israel matau tauka ngintip nengeri Jeriko maya malam hari. Sida ngagai rumah Rahap. Rahap ngasuh seduai iya tama, lalu ngetu ba rumah iya. Malam nya mega, raja Jeriko nemu bisi pematau ba nengeri nya, lalu pematau nya udah ngagai rumah Rahap. Nya alai, raja nganjung orang nangkap pematau nya. Rahap ngelalaika dua iku pematau nya ba perabung rumah iya, lalu madah ngagai orang ke dikirum raja: ‘Sida amat bisi datai, tang sida udah mupuk ninggalka nengeri tu. Enti kita mupuk diatu, kita agi ulih nangkap sida!’ Nemu nuan nama kebuah Rahap nyelamatka pematau nya?— Laban iya pechayaka Jehovah, lalu nemu Jehovah deka nyerahka menua Kanaan ngagai orang Israel.

Sebedau pematau nya ninggalka rumah Rahap, sida besemaya deka nyelamatka Rahap enggau sida sebilik maya Jeriko dianchurka. Nemu nuan nama diasuh sida gaga Rahap?— Ku sida: ‘Ambi tali mirah tu, lalu tanchang ba jenila. Enti nuan nitih, semua kita sebilik deka selamat.’ Rahap nitihka utai ti dipadah pematau nya. Nemu nuan nama nyadi udah nya?—

Jehovah nyelamatka Rahap enggau sida sebilik

Orang Israel bejalai ngeliling nengeri Jeriko enggau enda bemunyi. Sida bejalai ngeliling nengeri nya sekali sehari, dalam enam hari. Tang, ba hari ketujuh, sida bejalai ngeliling nengeri nya tujuh kali. Udah nya, semua sida manjung enggau naka penginggar nyawa. Jehovah ngasuh dinding kuta nengeri nya runtuh. Tang, rumah ke bisi ­ditanchang tali mirah ba jenila enda runtuh! Ulih nuan meda ba gambar tu?— Rahap enggau sida sebilik selamat!

 Nama ulih dipelajar nuan ari Rahap?— Rahap udah belajarka utai ti manah pasal Petara. Nya alai, iya pechayaka Jehovah. Nuan mega benung belajarka utai ti manah pasal Jehovah. Kati nuan pechayaka Jehovah baka Rahap?— Kami nemu nuan pechaya!