Standard Jehovah ulih ngelindung kitai. Kena bulih penguntung, kitai patut nyimpan nya ba ati kitai. (J-lam. 7:3) Lebuh seiku ari nembiak Jehovah nejuka ati iya limpang, iya mudah dipanjuk Sitan. Jaku Dalam bab 7 madahka pasal seiku nembiak lelaki ti nejuka ati iya ngakal iya. Nama ulih dipelajarka kitai ari penyalah iya?

 • Peda

  7:10

 • Negu

  7:13

 • Asai

  7:14

 • Nyium bau

  7:17

 • Ninga

  7:21

 • Sitan nguji narit kitai jauh ari Jehovah ngena lima iti deria kitai ngambika kitai ngereja penyalah

 • Penemu dalam sereta runding ti dalam ulih nulung kitai ngadang utai ke ulih nyadi ketegal ngereja pengawa ti jai, lalu nyeliahka ari ngerusakka pengarap kitai