PEDA
Teks
Gambar

Jeremiah engka beumur 25 taun lebuh Jehovah milih iya nyadi nabi. Jeremiah ngasaika diri enda ulih nerima tanggung pengawa nya, tang Jehovah meransang deka seruran nyukung iya.

  1. 647

    Jeremiah dipilih nyadi nabi

  2. 607

    Jerusalem dirusak

  3. 580

    Tembu ditulis

Semua taun S.M.