Nyambut pulai seiku menyadi Kristian ke indu ba Palan Gempuru

PENGIDUP ENGGAU PENGAWA KRISTIAN KITAI–BUP KEREJA KENA GEMPURU April 2017

Chara ke Ulih Dikena

Chara ke ulih dikena nyadung Menara Jaga sereta pemendar pasal Perintah Petara. Gaga chara nuan empu ngena utai ti udah dikerandauka.

RETA ARI BUP KUDUS

Awakka Jehovah Nempa Runding sereta Ulah Nuan

Tukang Periuk ti Besai nempa kualiti pengarap kitai, tang kitai patut nerima chara Iya nempa kitai.

PENGIDUP KRISTIAN

Ngelalu Sida Enggau Manah

Semua orang ke datai ngagai gempuru kitai patut meda sereta ngasaika pengerindu Kristian ke diayanka. Baka ni nuan ulih meransang pengerindu ba Palan Gempuru?

RETA ARI BUP KUDUS

Kati Nuan Bisi ‘Ati Deka Nemu’ Jehovah?

Ba Jeremiah bab 24, Petara Jehovah nyemaka orang baka buah ara. Sapa ke baka buah ara ti manah lalu baka ni kitai neladan sida kemaya hari tu?

PENGIDUP KRISTIAN

Nuan Ulih Meransang Menyadi Kristian ke Enda Aktif

Bala menyadi Kristian ke enda aktif amat berega ba Petara Jehovah. Baka ni kitai ulih nulung sida pulai baru ngagai eklisia?

RETA ARI BUP KUDUS

Nyadi Berani Baka Jeremiah

Jeremiah nangkan Jerusalem deka dirusak. Baka ni iya ulih mengkang berani?

PENGIDUP KRISTIAN

Lagu Perintah Petara Meransang Pemerani

Belagu lagu Perintah Petara meri pengering ngagai bala menyadi Kristian ba kem Sachsenhausen. Lagu tu ulih meransang kitai lebuh napi penguji.

RETA ARI BUP KUDUS

Jehovah Madahka Pasal Sempekat ti Baru

Baka ni sempekat baru bida ari Adat, lalu baka ni iya mai penguntung ti meruan?