Baka ba maya ke bukai, kitai deka ngembuan pengerindu ke Petara sereta orang bukai lebuh gempuru besai. (Mat. 22:37-39) Satu Korint 13:4-8 ngambarka pengerindu: “Pengerindu nya liat ati, nelap, . . . enda jai jaku enggau orang. Pengerindu enda berundingka diri empu, enda jampat ringat. . . . Pengerindu enda nemu abis.” Lebuh nuan meda video Jaku Lalau Bekaul Enggau Gempuru Besai, berundingka chara nuan ulih ngayanka pengerindu ngagai orang bukai maya gempuru besai.

BAKA NI KITAI NGAYANKA PENGERINDU . . .

  • lebuh nyediaka endur duduk?

  • lebuh program musik deka berengkah?

  • ba endur kitai diau maya gempuru besai?

  • lebuh enggau pengawa sukarela?