Terus ngagai penerang

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

BUP KUDUS NGUBAH PENGIDUP

Hadiah ti Pemadu Manah

Hadiah ti Pemadu Manah
  • TAUN ADA 1967

  • MENUA ASAL FINLAND

  • SEJARAH PEMAIN TENIS PROFESIONAL

PENGIDUP AKU SUBA

Aku dibesaika ba menua Tampere, Finland. Nya siti endur ti manah. Ruang bilik aku enda entu beminat pasal pengarap. Tang sida ngemeratka sekula tinggi enggau ulah ti menyana. Indai aku orang Jerman. Nya kebuah, maya aku agi mit, aku kekadang nemuai ngagai Jerman Barat ngabas aki ini aku.

Ari mit aku endang rindu enggau mayuh macham sukan. Tang lebuh umur aku 14 taun, aku milih beberat agi ke sukan tenis. Maya aku 16 taun, aku belatih dua tauka tiga kali sehari; aku bisi dua sesi belatih enggau jurulatih profesional, udah nya mua ke lemai aku belatih kediri empu. Aku amat gagit ke sukan tenis. Sukan tu ngansah runding enggau tubuh aku. Taja pan aku rindu begulai enggau bala kaban sereta kekadang ngirup ai bisa, aku enda kala gian dadah tauka gian ngirup, laban idup aku semina beberatka sukan tenis.

Maya umur aku 17 taun, aku berengkah enggau pekit ATP. * Udah aku menang ba beberapa iti pekit, aku nyadi tebilang. Aku seiku ari 50 iku pemain tenis ti pemadu landik ba dunya, maya aku 22 taun.

Betaun-taun, aku bemain tenis enggau profesional ngagai serata dunya. Aku bepeluang meda mayuh endur ti manah. Tang, aku mega nemu semua endur tu bisi mayuh penanggul, baka jenayah, salah guna dadah, enggau rampa menua ti kamah. Chunto iya, lebuh aku ba Amerika Serikat, bisi orang madahka aku ngambi enda ngelawa sekeda endur, laban pengawa jenayah ba endur nya kelalu tinggi. Semua pekara tu ngasuh aku tusah ati. Taja pan aku benung nyapai juluk ati, tang tu enda ulih ngisi ati aku ti puang.

BAKA NI BUP KUDUS NGUBAH PENGIDUP AKU

Sulu indu aku, Sanna, berengkah belajar Bup Kudus enggau Saksi-Saksi Jehovah. Aku enda nyangka iya beminat pasal pengarap, tang aku mega enda nagang iya. Ba taun 1990, kami kawin. Iya dibaptis nyadi seiku ari Saksi-Saksi Jehovah setaun udah nya. Taja pan aku pechaya pasal Petara bisi, tang aku enda tentu beberatka pengarap. Aku agi ingat, ini aku ba Jerman rindu macha Bup Kudus, lalu iya mega kala ngajar aku chara besampi.

Bisi sekali, lebuh aku enggau Sanna nemuai ngagai sepasang laki bini Saksi. Kami nadai mayuh bejaku pasal pengarap, tang laki iya, Kari, nunjukka utai ke deka nyadi jemah ila pasal “hari ti penudi” ngagai aku. (2 Timoti 3:1-5) Pekara tu negu ati aku, laban nyau kelama baru meh aku nemu kebuah dunya tu jai amat. Kenyau ari nya, aku berengkah berandau enggau Kari pasal Bup Kudus. Utai ke dipelajar aku ari iya, endang amat. Tang ketegal aku kisuk sereta selalu bejalai ke bukai, nya kebuah aku enda ulih berandau pasal Bup Kudus enggau tetap. Taja pia, iya enda putus pengarap. Iya deka nyaut semua tanya aku maya kami belajar ngena surat. Bup Kudus ngundan saut ngagai semua tanya aku pasal pengidup. Belubah-lubah aku nemu batang ajar Bup Kudus iya nya pasal Perintah Petara, lalu perintah tu deka ngereja semua peneka Petara. Aku mega belajar pasal nama Petara nya Jehovah. Pia mega, aku nemu nama utai ke udah digaga Iya ke kitai. Semua penemu tu, negu ati aku. (Masmur 83:18) Tang utai ke pemadu negu ati aku, iya nya pasal atur tebus. Atur tu ukai semina chara kena mutarka penanggul enggau lurus, tang mega kena ngambarka pengerindu Petara. (John 3:16) Aku mega belajar, aku ulih nyadi pangan Petara sereta bepeluang idup belama iya ba Paradais. (James 4:8) Nya alai, aku berengkah nanya diri, “Baka ni aku ulih nunjukka diri beterima kasih ngagai Petara?”

Aku belajar ari Bup Kudus, gaga agi orang ke meri ari orang ke nerima. Nya kebuah, aku deka madahka ngagai orang bukai pasal utai ke dipelajar aku. (Kereja Rasul 20:35) Ketegal aku atlet ti profesional, aku nadai ba rumah kira-kira 200 hari dalam setaun, ketegal enggau mayuh pekit. Pengidup kami sebilik bepanggai ba aku, lalu semua kami sebilik patut ngaga ubah nitihka jadual aku, maya aku belatih, enggau pengawa aku. Pengudah aku berunding panjai, aku nemu diri patut ngaga ubah.

Aku nemu mayuh orang enda nemu, kebuah aku patut ngelengkaka pengawa sukan aku ketegal pengarap. Tang ba aku, peluang ngelala Jehovah enggau bulih pengidup ti meruan belama lebih agi berega ari nama-nama hadiah ke diulih aku maya pekit tenis. Kelimpah ari nya, ayat Bup Kudus ba Masmur 118:6, mega ngeringka aku lebuh napi sakal ari orang bukai. Ayat tu madah: ‘Aku enda takut laban Petara bisi ngimbai aku. Nama utai ti ulih dikereja orang ngagai aku?’ Aku mutuska diri enda kelalu irauka jaku sida, lalu bepegai teguh ba pemutus aku.

Maya nya, beberapa iku orang ke deka nanggung ungkus deka meri aku kontrak ngambi aku ulih nyadi pemain profesional pengelama betaun-taun, lalu aku enda ibuh irau agi pasal duit. Tang aku udah ngaga pemutus, deka ngubah pengidup aku. Nya alai, aku nulak kontrak nya lalu ngetu ari pekit ATP. Aku terus belajarka Bup Kudus, lalu dibaptisa nyadi seiku ari Saksi-Saksi Jehovah kena 2 Julai 1994.

PENGUNTUNG KE DITERIMA AKU

Aku berengkah belajar Bup Kudus ukai ketegal deka ngiga pemendar, tauka ketegal penusah ke nyadi ba pengidup. Kebendar iya, maya nya aku ngasaika pengidup aku nadai pungkang utai. Tang udah nya, aku bepeluang belajar ke pemendar lalu tetemuka reti pengidup ti bendar. Diatu pengidup aku jauh manah agi ari suba, lalu kaul aku enggau diri sebilik mega nyadi rapat agi. Aku gaga ati laban tiga iku anak lelaki aku, nitihka singkang aku nyadi murid Kristus.

Aku agi rindu main tenis. Aku mega ulih nampung pengidup kami sebilik ari pengawa ke bekaul enggau sukan tenis. Chunto iya, aku kala bekereja nyadi jurulatih enggau pengurus ba siti endur main tenis. Tang, pengidup aku enda agi beberatka sukan tenis. Sebedau tu, aku belatih bejam-jam ninting minggu ngambika landik ba sukan tenis. Diatu, aku nyadi seiku penginjil penuh jam, lalu aku ngena awak kena nulung orang bukai belajar sereta ngena prinsip Bup Kudus ba pengidup. Aku ngasaika pengelantang ti pemadu besai ba pengidup iya nya, nyadi pangan Jehovah sereta bekunsika pengadang ti tampak ngagai orang bukai.—1 Timoti 6:19.

^ per. 10 ATP nya jaku pandak ke diambi ari jaku Inggeris kena nerangka, Persatuan Pemain Tenis Profesional. Persatuan tu kena ngemataka pemain tenis ke lelaki. ATP bisi ngaga beberapa iti pekit tenis professional. Pemain ke menang ba pekit tu, deka bulih poin enggau duit. Poin ke diulih ba semua pekit tu deka nentuka penuduk seseiku pemain dalam lis pemain ti pemadu landik ba dunya.