Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 BANTU KE DIRI SEBILIK | MELAKI-BINI

Baka Ni Minta Ampun?

Baka Ni Minta Ampun?

PENANGGUL

Nuan enggau kaling pengidup nuan baru badu belaya. Ku nuan bejaku kediri empu: ‘Aku enda patut minta ampun, ukai aku ke ngepunka iya!’

Nuan udah enda ibuhka laya nya agi, tang seduai agi bedau bebaik. Nuan berunding deka minta ampun, tang enda tesebutka “Aku minta ampun.”

NAMA KEBUAH TUSAH?

Enda baruh ati. “Kekadang tusah deka nyebut ‘Aku minta ampun,’ laban aku enda baruh ati,” ku seiku laki ke benama Charles. * Kelalu enda baruh ati ulih ngasuh nuan malu ngaku penyalah diri.

Runding. Nuan engka ngumbai, nuan patut minta ampun enti nuan ngepunka penanggul nya. Seiku bini ke benama Jill madahka: “Lebuh aku nemu diri amat salah, aku senang nyebut ‘Aku minta ampun.’ Tang, enti kami duai sama bisi salah, tusah deka minta ampun. Nama kebuah aku patut minta ampun enti kami duai sama salah?”

Nuan engka bendar agi ngumbai diri betul enti nuan ngasaika kaling pengidup nuan ke amat salah. “Enti nuan ngasaika diri amat enda salah, enda minta ampun nya chara nunjukka diri enda salah,” ke seiku laki ke benama Joseph.

Chara dibesaika. Nuan engka dibesaika ba ruang bilik ke jarang minta ampun. Enti pia, nuan engka enda teleba ngaku penyalah diri. Enti nuan ari mit jarang dilatih nyebut minta ampun, tu ngasuh nuan tusah nyebut minta ampun maya udah besai.

 NAMA ULIH DIGAGA NUAN

Minta ampun ulih madamka api laya

Berundingka kaling pengidup nuan. Uji pikirka penyamai ati nuan lebuh orang bukai minta ampun ngagai nuan. Nama kebuah enda ngereja tu ngagai kaling pengidup nuan? Taja pan nuan enda salah, nuan ulih minta ampun laban kaling pengidup nuan udah pedis ati tauka ngasaika pemerinsa bukai ketegal ulah nuan. Jaku minta ampun ulih ngenyelapka ati kaling pengidup nuan.—Prinsip Bup Kudus: Luke 6:31.

Berundingka ruang bilik nuan. Anang ngumbai minta ampun nya nunjukka nuan alah, tang nya nunjukka nuan menang ngetanka ruang bilik nuan. Tang, orang ke mengkang pedis ati “baka dinding kuta nengeri ti tegap,” ku Jaku Dalam 18:19. Tu engka ngasuh tusah tauka enda ulih bebaik enti bisi ulah ke baka nya lebuh belaya. Taja pia, enti nuan minta ampun nuan ulih nagang laya nyadi besai agi. Keberat agi, nuan berundingka ruang bilik nuan lebih agi ari nuan berundingka diri empu.—Prinsip Bup Kudus: Pilipi 2:3.

Jampat minta ampun. Endang amat, sigi tusah minta ampun enti nuan enda salah. Tang penyalah kaling nuan ukai kebuah nuan tau jai enggau iya. Nya alai, anang nangi minta ampun, laban nyau kelama penanggul nya deka lenyau. Enti nuan minta ampun, kaling nuan mega deka senang agi minta ampun. Lalu suah agi nuan minta ampun, senang agi nuan deka ngereja nya.—Prinsip Bup Kudus: Matthew 5:25.

Ngayanka diri amat deka minta ampun. Ulah kitai patut sejalai enggau jaku ke amat deka minta ampun. Chunto, enti nuan minta ampun munyi tu, “Aku minta ampun laban nuan jampat ringat ketegal utai tu,” tu ukai minta ampun, tang nyindir! Ngaku penyalah diri, lalu nemu pemerinsa ke diasaika kaling pengidup nuan.

Ngaku penyalah diri. Enggau baruh ati ngaku diri bisi ngereja penyalah. Iya ke amat, semua orang bisi ngereja penyalah! Taja pan nuan ngumbai diri enda salah, kingatka, nuan engka enda nemu semua utai ke nyadi. Ku Bup Kudus, “Orang ke terubah mansutka jaku dalam kot endang munyi ti ngena belama, sebedau orang ke ngelaban iya belabuh nanya iya.” (Jaku Dalam 18:17) Nuan deka senang agi minta ampun enti nuan ngaku sereta nemu pengurang diri.

^ per. 7 Sekeda nama ba artikel tu udah ditukar.