Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Kati Ulih Dunya Tu Nadai Agi Pemangah?

Kati Ulih Dunya Tu Nadai Agi Pemangah?

Kala nuan tauka seiku ari kita sebilik nyadi mansa pemangah? Kati nuan takut deka nyadi mansa? Pemangah udah dikumbai “penanggul ba pengerai ke majak nyadi di serata dunya.” Peratika sekeda chunto.

PEMANGAH BA RUANG BILIK SERETA JENAYAH SEKSUAL: Nitihka riput ari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu: “Seiku ari tiga iku indu udah nyadi mansa jamah tauka mansa seksual kaling pengidup sida. Di serata dunya, kira seiku ari lima iku indu nyadi mansa pasung tauka nyauka dipasung.”

JENAYAH BA LUAR: Lebih ari 30,000 geng ke ngereja penyalah ti besai diriputka aktif di menua Amerika Serikat. Di menua Amerika Latin, nyauka 1 ari tiap 3 iku orang diriputka nyadi mansa jenayah ti balat.

MUNUH ORANG: Dalam kandang setaun baru-baru tu, nyauka setengah juta iku orang udah kena bunuh, lalu penyampau tu mayuh agi ari orang ke mati ba perang. Menua Afrika Selatan enggau Amerika Tengah ngerikut purata penyampau orang ke dibunuh ti pemadu tinggi. Purata penyampau nya lebih empat kali lipat ari purata penyampau orang ke dibunuh di serata dunya. Dalam kandang setaun, lebih ari 100,000 iku orang dibunuh di menua Amerika Latin, lalu kira 50,000 iku orang dibunuh di menua Brazil aja. Ulih kitai tetemuka chara dikena mutarka pemangah belama iya?

ULIH PEMANGAH DIPUTARKA?

Nama kebuah pemangah nyadi ba dini-dini endur? Bisi mayuh kebuah. Tu nyengkaum: pengirau ke datai ari bala mensia sereta penatai pemisi ke enda sama, enggai meda pengidup orang bukai, salah guna ai bisa sereta dadah, bala anak enda ulih rari ari meda tauka ngasaika pemangah orang ke besai tuai, sereta penjenayah ke nadai diukum.

Sekeda menua di dunya udah nambahka pengawa dikena mutarka pemangah ari ke majak nyadi. Nengeri São Paulo di menua Brazil, ke bisi kelalu mayuh orang, nunjukka 80 peratus pengusut ba pengawa munuh orang dalam kandang sepuluh taun tu tadi. Taja pia, semua bansa jenayah ti balat agi nyadi ba nengeri nya, lalu penyampau orang ke mati kena bunuh agi kira 10 ari 100,000 iku orang ke diau dia. Nama patut digaga kena ngujungka pemangah belama iya?

Enti deka mutarka pemangah, orang patut ngubah runding enggau ulah sida. Ngambika orang ke mangah ulih berubah, sida patut muai ulah sida baka sumbung, amu sereta berundingka diri empu, lalu nganti ulah nya ngena pengerindu, basa, sereta ibuhka orang bukai.

Nama ulih meransang seiku-seiku orang ngaga ubah ti besai? Perundingka utai ti diajar Bup Kudus:

  • ‘Reti rinduka Petara nya kitai ngasika pesan Iya. Lalu pesan Iya ukai utai ti mar dititihka kitai.’—1 John 5:3.

  • ‘Reti nangika Jehovah nya begedika penyai.’—Jaku Dalam 8:13.

Rindu ke Petara sereta nangi enggai ngenusahka ati Iya, ulih nyadi peransang indah ngagai orang ke mangah ngambika ngubah pengidup sida, ukai ngaga ubah ba luar aja, tang semua pendiau sereta chara pengidup sida. Kati tu ulih nyadi?

 Peratika Alex, * ke udah dijil di menua Brazil pengelama 19 taun ketegal nyerang. Iya nyadi seiku ari Saksi-Saksi Jehovah kena taun 2000, pengudah belajarka Bup Kudus enggau bala Saksi. Kati iya amat udah ngubah pemangah iya? Amat, lalu Alex balat nesal ati ke semua penyai ti udah digaga iya. Ku iya madahka: “Aku berengkah rinduka Petara laban Iya ngawakka aku ngasaika diri udah diampun. Terima kasih sereta pengerindu ke Jehovah udah nulung aku ngubah chara pengidup aku.”

César, ke mega ari menua Brazil, enggau pengawa nyerungkai rumah sereta ngerumpak ngena senyata. Nya meh chara pengidup iya pengelama 15 taun. Nama ngasuh iya berubah? Lebuh iya dijil, iya betemu enggau Saksi-Saksi Jehovah, lalu iya mega belajarka Bup Kudus. César nerangka: “Baru keterubah iya, aku tetemuka tuju dalam pengidup. Aku belajar rinduka Petara. Aku mega belajar nangika Iya, iya nya enggai agi ngereja utai ti jai sereta enggai ngasuh Jehovah tusah ati. Aku enggai nunjukka diri enda beterima kasih ke pengasih Iya. Rindu sereta nangika Iya meransang aku berubah.”

Belajarka chara nuan tau idup ba dunya ke nadai agi pemangah

Nama dipelajar kitai ari peneleba nya? Bup Kudus bisi kuasa ngubah pengidup orang, iya nya ngubah chara sida berunding. (Epesus 4:23) Alex ke disebut sebedau tu nambahka: “Utai ke dipelajar ari Bup Kudus baka ai beresi ke tama dalam tubuh aku, iya belubah-lubah meresi runding aku ke enda manah. Aku enda nyangka aku ulih muai runding ke baka nya.” Amat, enti kitai ngisi runding kitai ngena pesan Bup Kudus ti beresi, iya ulih muai tauka meresi penyai ke bisi ba kitai. Jaku Petara bisi kuasa nuchi kitai. (Epesus 5:26) Nya alai, orang ke jai sereta berundingka diri empu ulih ngubah chara pengidup, lalu nyadi orang ke manah ati sereta ngembuan pemaik. (Rome 12:18) Sida ngasaika pemaik ba pengidup ketegal nitihka prinsip Bup Kudus.—Isaiah 48:18.

Lebih ari lapan juta iku Saksi-Saksi Jehovah ba 240 menua udah tetemuka chara muai pemangah. Orang ari semua bansa, tikas pengidup, sereta chara pengidup udah belajar rindu sereta nangika Petara, lalu mega belajar rinduka pangan diri, diau enggau pemaik baka siti ruang bilik ti besai. (1 Peter 4:8) Sida nunjukka dunya ulih bibas ari pemangah.

DUNYA TI NADAI AGI PEMANGAH NYAU SEMAK!

Bup Kudus besemaya, enda lama da agi Petara deka muai pemangah ari dunya tu. Kemaya hari tu, dunya ti penuh enggau pemangah deka napi ‘Hari Pechara lebuh orang ke enda nangika Petara diakim lalu dirusak.’ (2 Peter 3:5-7) Nadai agi orang ke mangah deka ngasuh orang bukai merinsa. Baka ni kitai ulih nemu Petara deka mutarka sereta muai pemangah?

Petara “begedika orang ke mangah,” ku Bup Kudus. (Masmur 11:5) Penempa kitai rinduka pemaik sereta atur ti lurus. (Masmur 33:5; 37:28) Nya kebuah Iya enda ngemendarka orang ngereja penyai belama iya.

Amat, dunya baru ke bisi pemaik deka datai. (Masmur 37:11; 72:14) Nama kebuah enda belajar mayuh agi pasal chara nuan tau idup ba dunya ke nadai agi pemangah?

^ per. 14 Nama udah ditukar.