Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 56

Josiah Rinduka Adat Petara

Josiah Rinduka Adat Petara

Josiah nyadi raja menua Judah lebuh iya beumur lapan taun. Ba maya nya, orang ngereja pengawa majik sereta nyembah patung. Lebuh Josiah beumur 16 taun, iya belajar nyembah Jehovah enggau chara ti ngena. Lebuh iya beumur 20 taun, iya berengkah ngerusak patung sereta alta ba menua nya. Lalu lebuh Josiah 26 taun, iya ngaga atur ngambika rumah sembiang Jehovah diaduka baru.

Ba rumah sembiang, imam besai Hilkiah, tetemuka gulung surat Adat Jehovah—nya engka gulung surat ke ditulis Moses. Kerani raja, Sapan, mai gulung surat nya ngagai Josiah lalu macha Adat nya enggau nyawa ti inggar. Lebuh Josiah ninga, nya baru iya nemu rayat udah betaun-taun enda ngasika Jehovah. Raja Josiah madah ngagai Hilkiah: ‘Jehovah amat ringat enggau kitai. Mupuk lalu besampi ngagai Iya. Jehovah deka madahka nama patut dikereja kitai.’ Jehovah nyaut ngena nabi indu ke benama Huldah: ‘Orang Judah udah ninggalka Aku. Sida deka diukum, tang ukai lebuh Josiah merintah, laban iya udah ngemaruhka diri.’

Lebuh Raja Josiah ninga saut nya, iya mansang ngagai rumah sembiang lalu ngasuh orang Judah begempuru. Udah nya, iya macha Adat Jehovah enggau nyawa ti inggar ngagai sida. Josiah enggau semua orang besemaya deka nangika Jehovah enggau pengabis ati.

 Bansa Judah udah betaun-taun nadai ngintu pengerami Paska. Tang lebuh Josiah macha ari Adat pengerami Paska nya patut diintu ninting taun, iya madah ngagai rayat: ‘Kitai deka ngintu pengerami Paska ke Jehovah.’ Udah nya, Josiah nyediaka mayuh pemeri sereta ngatur raban orang ke belagu ba rumah sembiang. Semua orang ngintu pengerami Paska, ditangkanka enggau pengerami Roti ti Enda Beragi, pengelama tujuh hari. Pengerami Paska nadai kala diintu baka nya ari jeman Samuel. Josiah amat rinduka Adat Petara. Kati nuan rindu belajar pasal Jehovah?

“Leka jaku Nuan nyadika lampu tenggau aku nyadika tenggau jalai aku.”—Masmur 119:105