Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 39

Raja Keterubah Menua Israel

Raja Keterubah Menua Israel

Jehovah udah meri orang Israel bala hakim kena nguluka sida, tang sida deka ke seiku raja. Sida madahka Samuel: ‘Semua bansa bukai bisi raja. Kami pan deka ke seiku raja.’ Samuel ngasaika tu salah, lalu iya besampi ngagai Jehovah. Ku Jehovah: ‘Sida ukai nulak nuan, tang nulak Aku. Padahka sida, sida ulih bisi raja tang raja nya deka minta mayuh utai ari sida.’ Taja pia, ku sida nyaut: ‘Kami enda beduli. Kami deka minta seiku raja!’

Jehovah madah ngagai Samuel, lelaki ke benama Saul deka nyadi raja ti keterubah. Lebuh Saul nemuai ngagai Samuel ba Ramah, Samuel nata Saul nyadi raja enggau nuangka minyak ba pala iya.

Udah nya Samuel mai orang Israel begempuru kena nunjukka sida raja ti baru. Tang sida enda nemu dini alai Saul. Nemu nuan nama kebuah? Laban iya belalai ba tugung pekekas. Lebuh sida tetemuka Saul, sida mai iya pansut lalu iya bediri ba tengah orang mayuh. Saul tinggi agi ari orang bukai, lalu iya amat sigat. Ku Samuel: ‘Tu meh orang ke udah dipilih Jehovah.’ Semua orang lalu manjung: ‘Gayu-guru raja!’

Keterubah iya, Raja Saul ningaka Samuel sereta nangika Jehovah. Tang udah nya iya berubah. Chunto iya, Saul enda patut meri pemeri tunu. Bisi sekali, Samuel ngasuh Saul nganti iya datai, tang Samuel enda datai tekala nya. Nya alai, Saul ngaga pemutus kediri empu nunu pemeri nya. Baka ni asai Samuel? Iya madah ke Saul: ‘Nuan patut nangika Jehovah.’ Kati Saul deka belajar ari penyalah ke digaga iya?

Enda lama udah nya, lebuh Saul belaban enggau orang Amalek, Samuel madahka Saul anang nejuka orang Amalek idup. Tang Saul mutuska enda munuh Raja Agak. Jehovah madahka Samuel: ‘Saul udah ninggalka Aku, lalu enda nangika Aku.’ Samuel amat tusah ati lalu madah ngagai Saul: ‘Laban nuan enda nangika Jehovah, Iya  deka milih raja ke bukai.’ Lebuh Samuel nguing deka mupuk, Saul bepegai ba baju Samuel, lalu ujung baju nya charik. Udah nya Samuel madahka Saul: ‘Jehovah udah magi perintah orang Israel ari nuan sehari tu.’ Jehovah deka meri perintah nya ngagai orang ke rindu sereta nangika Iya.

“Manah agi ngasika Iya ari ke meri bedus ti pemadu manah nyadika pemeri.”—1 Samuel 15:22