Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Jaku Pemuka ke Begian 10

Jaku Pemuka ke Begian 10

Jehovah nya Raja ke semua utai. Iya endang sereta seruran bekuasa. Ngambika chunto, Iya nyelamatka Jeremiah ari pemati. Iya nyelamatka Sadrak, Mesak enggau Abednego ari serumbung api sereta nyelamatka Daniel ari mulut singa. Jehovah ngelindung Ester ngambika Ester ulih nyelamatka rayat iya. Jehovah enda nejuka penyai nyadi belama-lama iya. Utai ti udah dipadah pasal patung ti besai sereta pun kayu ti besai nyamin Perintah Jehovah deka muai semua penyai lalu merintah ba dunya tu enda lama da agi.

BA BEGIAN TU

Jehovah Nganjung Jeremiah Madahka Pesan Iya

Utai ke dipadah nabi ke agi biak tu ngasuh bala tuai bansa amat ringat.

Jerusalem Dirusak

Orang bansa Judah terus nyembah petara pelesu, nya alai Jehovah ninggalka sida.

Empat Iku Nembiak Lelaki Nangika Jehovah

Nembiak orang Judah keran deka mengkang tetap ati ngagai Jehovah indah ba istana raja menua Babilon.

Siti Perintah ke Deka Meruan Belama Iya

Daniel nerangka reti mimpi Nebukadnesar ti nyelai.

Sida Enggai Meremi

Sadrak, Mesak enggau Abednego enggai meremi ngagai patung emas raja Babilon.

Siti Perintah Baka Pun Kayu ti Besai

Mimpi Nebukadnesar madahka pasal utai ke deka nyadi ngagai iya.

Tulis ke ba Dinding

Kemaya leka jaku ke nyelai nya ayan, lalu nama reti iya?

Daniel ba Lubang Singa

Besampi ngagai Jehovah ninting hari, baka ke digaga Daniel!

Ester Nyelamatka Bansa Iya

Taja pan iya orang kampar, gaya idup iya berubah ari anak ke nadai apai indai lalu nyadi kuin.

Esra Ngajar Adat Petara

Pengudah orang Israel mendingka Esra, sida besemaya ngagai Petara.

Dinding Kuta Jerusalem

Nehemiah nemu munsuh iya deka nyerang. Nama kebuah iya enda takut?