Kita Sebilik Ulih Gaga Ati

Diri sebilik ulih gaga ati enti nitihka ajar Bup Kudus.

PELAJAR 1

Bepanggai ba Petara Ngambika Diri Melaki-bini Bulih Pengelantang

Ngena dua iti tanya ti senang ulih nulung nuan ngubah ruang bilik enggau manah agi.

PELAJAR 2

Tetap Ati Ngagai Pangan Diri

Nama agi utai ti beguna ba pengidup melaki-bini kelimpah ari tetap ati enggau nyeliahka pengawa butang?

PELAJAR 3

Baka Ni Mutarka Penanggul

Chara kena nentuka sekalika ruang bilik nya mujur enggau ngelantangka ati tauka enda mujur enggau ngenusahka ati.

PELAJAR 4

Baka Ni Ngatur Belanja

Nama guna pechaya enggau terus terang?

PELAJAR 5

Baka Ni Ngetanka Kaul ti Manah Enggau Kaban Belayan

Seduai ulih masa apai indai, lalu enda ngerusak ruang bilik seduai.

PELAJAR 6

Baka Ni Anak Ngubah Atur ba Ruang Bilik

Ulih anak ngeringka kaul seduai?

PELAJAR 7

Baka Ni Ngajar Anak Seduai

Ngajar ukai semina ngaga atur enggau ngukum.

PELAJAR 8

Maya Penusah Nyadi

Giga sukung.

PELAJAR 9

Diri Sebilik Nyembah Jehovah

Baka ni nuan ulih gaga ati belajarka Bup Kudus enggau diri sebilik?