Terus ngagai penerang

Amat Pemerinsa Deka Nadai Agi?

Amat Pemerinsa Deka Nadai Agi?

Saut nuan . . .

  • ya?

  • enda?

  • engka?

 NAMA DIPADAH BUP KUDUS

Petara “deka ngendas semua ai mata ari mata sida, lalu pemati nadai agi, . . . nadai agi nyabak, nadai agi pedis.”—Pemandang 21:3, 4, Bup Kudus Baru.

NAMA RETI NYA BA NUAN

Nunjukka penanggul kitai ukai datai ari Petara.—James 1:13.

Bulih pengelantang ati laban nemu Petara sinuka kitai maya kitai merinsa.—Sekariah 2:8.

HMeri pengadang pemerinsa deka nadai agi.—Masmur 37:9-11.

 ULIH KITAI ARAPKA UTAI TI DIPADAH DALAM BUP KUDUS?

Ulih, uji pikirka dua iti kebuah tu:

  • Petara enda rindu meda pemerinsa enggau pengawa ti enda lurus. Pikirka asai ati Petara Jehovah lebuh nembiak Iya jeman kelia diperinsa. Bup Kudus madahka Iya amat tusah ati laban “sida bedemuh natka pemerinsa ditekanka orang.”—Pengulu 2:18.

    Petara enggai meda orang ti ngemediska orang bukai. Ngambika chunto, Bup Kudus madahka Petara begedi meda “jari ti munuh orang ke nadai penyalah.”—Jaku-dalam 6:16, 17.

  • Petara pedulika tiap-tiap iku kitai. Ukai semina mensia nemu “ati ti balat tusah” tang Jehovah mega nemu!—2 Bansa Israel 6:29, 30.

    Ngena Perintah iya, Jehovah deka muai pemerinsa ari tiap-tiap iku mensia. (Matthew 6:9, 10) Tang diatu, Iya ngelantangka orang ti bebendar ati deka nemu Iya.—Surat Kereja Rasul 17:27; 2 Korint 1:3, 4.

 UJI PIKIRKA

Nama kebuah Petara nejuka pemerinsa?

Bup Kudus meri saut nya ba ROME 5:12 enggau 2 PETER 3:9.