Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 9

Sapa Pangan Petara?

Sapa Pangan Petara?

Jesus Kristus nya Anak Jehovah sereta pangan Iya ti pemadu rapat. Sebedau iya datai nyadi mensia ke dunya, Jesus idup ba serega nyadi mensia roh ti bekuasa. (John 17:5) Udah nya iya datai ke dunya ngajar orang pemendar pasal Petara. (John 18:37) Iya mega meri nyawa mensia iya kena ngelepaska mensia ti ngasi ari dosa enggau pemati. (Rome 6:23) Diatu Jesus nya Raja ba Perintah Petara, perintah ti deka mai dunya Paradais.—Pemandang 19:16.

Bala melikat mega pangan Petara. Pengidup bala melikat ukai bepun enggau pengidup sida ke nyadi mensia ba dunya. Sida udah digaga ba serega sebedau Petara ngaga dunya. (Jop 38:4-7) Bisi bejuta-juta iku melikat. (Daniel 7:10) Bala pangan Petara ke ba serega tu deka ke mensia belajarka pemendar pasal Jehovah.—Pemandang 14:6, 7.

Petara mega bisi pangan ba dunya; Iya ngumbai sida, saksi Iya. Saksi dalam kot deka madahka utai ti ditemu sida pasal seiku orang tauka pasal sekeda utai. Saksi-Saksi Jehovah deka madahka ngagai orang bukai utai ke ditemu sida pasal Jehovah enggau tuju Iya. (Isaiah 43:10) Baka bala melikat, bala Saksi deka nulung nuan belajarka pemendar pasal Jehovah. Sida deka nuan mega nyadi pangan Petara.