Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Surat Ari Raban ti Ngiring

Surat Ari Raban ti Ngiring

‘Nuan patut udah nyadi pengajar.’ (Heb. 5:12) Jehovah nya Pengajar ti Pemadu Landik, tang Iya mai kitai ngajar orang bukai pasal Iya. Enda ngira ba ruang bilik, ba eklisia, tauka ba pengawa nginjil, ngajar orang bukai pemendar pasal Jehovah endang peluang ti amat berega sereta tanggung pengawa ti berat. Baka ni kitai ulih mujur?

Saut tu bisi ba surat ke ditulis rasul Paul ngagai Timoti: ‘Bacha di mua orang mayuh, tusui berita manah, lalu ajar sida.’ Ku Paul nampung baru: “Majak ngereja nya, laban enti nuan ngereja nya, nuan deka nyelamatka diri empu enggau orang ke mendingka nuan.” (1 Tim. 4:13, 16) Nuan bisi pesan ti ulih nyelamatka nyawa, ke patut dikunsi enggau orang bukai. Nya alai, nuan patut ngemanahka agi chara nuan macha enggau ngajar. Brosur tu digaga kena nulung nuan. Peratika sekeda ari utai ke bisi ba brosur tu.

Ayat Bup Kudus ke bisi ba tiap iti lambar dikena madahka prinsip tauka chunto Bup Kudus ke bekaul enggau utai ke dipelajar

Jehovah nya ‘Pengajar ti Pemadu Besai.’ (Jop 36:22) Taja pan brosur tu ulih ngemanahka agi pengelandik nuan macha enggau ngajar, tang anang enda ingat, pesan kitai datai ari Jehovah, lalu Iya ke mai orang datai ngagai Iya. (Jhn. 6:44) Nya alai, besampi meh minta roh kudus Iya. Selalu ngena Bup Kudus maya ngajar. Beri meh puji ngagai Jehovah, ukai ngagai diri empu. Tulung meh peninga nuan ngemansangka pengerindu ti dalam ngagai Jehovah.

Nuan udah dikangauka ngajar pesan ti pemadu berat ke mensia. Kami pechaya, seagi-agi nuan bepanggai ba ‘pengering ti diberi Petara,’ nuan ulih mujur.—1 Pet. 4:11.

Orang ke sama ngajar enggau nuan,

Raban ti Ngiring Saksi-Saksi Jehovah