Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 9

Baka Ni Diri Sebilik Bulih Pengelantang?

Baka Ni Diri Sebilik Bulih Pengelantang?

1. Nama kebuah tikah nya beguna kena ngulihka pengelantang diri sebilik?

Jehovah, Petara ti senang ati deka meda semua diri sebilik senang ati. (1 Timoti 1:11) Iya ngepunka pengawa nikah laki-bini. Tikah ti betul ba mata undang-undang amat beguna ngambika diri sebilik ngasaika pengelikun. Orang Kristian patut nitih undang-undang ti ngasuh sida ngerejista tikah sida.​—Bacha Luke 2:​1, 4, 5.

Nama pikir Petara ba tikah? Iya ka meda tikah ti meruan. Jehovah deka meda laki bini taluk ngagai pangan diri. (Hebrew 13:4) Petara enda rindu meda pengawa sarak. (Malaki 2:16) Tang orang Kristian tau sarak lalu kawin baru enti laki tauka bini butang.​—Bacha Matthew 19:​3-6, 9.

2. Baka ni laki bini patut nyaga pangan diri?

Jehovah ngaga lelaki enggau indu ngambika ulih nyukung pangan diri. (Pemungkal 2:18) Nyadi tuai diri sebilik, laki patut nyediaka utai guna sida sebilik enggau ngajar pasal Petara. Iya patut bisi pengerindu ti enda bebelah bagi ngagai bini iya. Laki bini patut rindu enggau bebasaka pangan diri. Laban nadai laki tauka bini ti sempurna, sida patut belajar ngampunka penyalah pangan diri enti deka bulih pengelantang.​—Bacha Epesus 4:​31, 32; 5:​22-25, 33; 1 Peter 3:7.

3. Patut kita ninggalka pangan diri enti kita bisi penanggul?

Enti nuan bisi penanggul enggau pangan diri, seduai patut naka ulih ngemutarka penanggul nya ngena  pengerindu. (1 Korint 13:​4, 5) Jaku Petara nadai meransang sarak nyadi jalai kena ngaduka penanggul.​—Bacha 1 Korint 7:​10-13.

4. Nama diguna Petara ari bala anak?

Jehovah ka meda kita senang ati. Iya meri kita jaku ajar awakka kita bulih pengelantang. Iya ka meda kita bulih pemaik ari pemandai enggau peneleba idup apai indai kita. (Kolosi 3: 20) Jehovah mega ka kita ngasaika pengerindu ati ari ngereja pengawa ke diasuh Petara enggau Anak Iya.​—Bacha Pengajar 11:9–12:1; Matthew 19:​13-15; 21:​15-16.

5. Apai indai, baka ni anak kita ngulihka pengelantang?

Kita patut gawa enggau bendar kena nyediaka utai pakai, alai diau, enggau utai dikena bala anak kita. (1 Timoti 5:8) Kena ngulihka pengelantang tu, kita mega enda tau enda ngajar sida rinduka Petara enggau belajar ari Iya. (Epesus 6:4) Chunto kita ti manah lebuh ngayanka pengerindu ngagai Petara mega ulih nulung anak kita. Enti kita ngajar ngena Jaku Petara, jaku ajar kita ulih nulung anak kita bepikir enggau betul.​—Bacha Ulang Adat 6:​4-7; Jaku Dalam 22:6.

Bala anak senang ati enti kita meri jaku peransang enggau muji sida. Sida mega begunaka jaku ajar enggau disiplin. Chara tu ulih nyaga sida ari ulah ti tau ngerusakka sida. (Jaku Dalam 22:15) Tang, disiplin nya enda tau kelalu kasar.​—Bacha Kolosi 3:21.

Saksi-saksi Jehovah bisi ngeluarka bup kena nulung apai indai enggau bala anak. Bup tu ditulis ngena ayat Bup Kudus.​—Bacha Masmur 19:​7, 11.

Enti nuan ka penerang lebih agi, peda pelajar 14 bup Nama Ulih Dipelajarka Kitai Ari Bup Kudus?