Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 6

Kini Penunga Orang Ke Udah Mati?

Kini Penunga Orang Ke Udah Mati?

1-3. Nama utai ti ditanya orang pasal pemati, lalu nama saut ari sekeda pengarap?

BUP KUDUS madahka, jemah ila “pemati nadai agi.” (Pemandang 21:4) Ba Pelajar 5, kitai udah belajar pasal tebus ke muka peluang idup belama iya ke kitai. Tang orang agi mati. (Pengajar 9:5) Nya alai, siti tanya ti berat ke ditanya kitai iya nya, Nama nyadi pengudah kitai mati?

2 Saut ngagai tanya nya beguna bendar enti orang ti dikesayauka kitai udah mati. Kitai engka berunding: ‘Kini penunga iya? Kati iya ngemataka kitai? Ulih iya nulung kitai? Ulih kitai betemu baru enggau iya?

3 Mayuh pengarap meri saut ti enda sama ngagai semua tanya nya. Sekeda ngajar, orang ke manah niki ke serega lalu orang ke jai ditunu ba neraka. Sekeda madahka, orang ke mati deka nyadi semengat lalu diau begulai enggau diri sebilik ke udah mati. Lalu sekeda da agi madahka, orang ke udah mati deka diadaka baru nyadi orang bukai tauka nyadi jelu.

4. Nama utai ti sama ke diajar mayuh pengarap pasal pemati?

4 Utai ti diajar pengarap nya baka ke enda sama. Tang bisi siti utai ti sama dalam ajar sida. Sida ngajar, bisi utai ke agi mengkang idup pengudah mensia mati. Kati tu amat?

KINI PENUNGA ORANG KE UDAH MATI?

5, 6. Nama nyadi pengudah kitai mati?

5 Jehovah nemu utai ke nyadi ba kitai pengudah kitai mati, lalu Iya udah madahka, pengudah orang mati, iya enda idup agi. Nya alai pengudah orang mati, asai ati sereta  kenang iya enda idup ba endur bukai. * Pengudah kitai mati, kitai enda agi ulih meda, ninga, sereta berunding.

6 Bup Kudus madahka, “orang ke mati nadai nemu utai.” Orang ke udah mati enda nemu rindu tauka begedi, lalu ‘ba pendam ila endang nadai pengawa, nadai runding, nadai penemu, nadai penemu-dalam.’ (Bacha Pengajar 9:5, 6, 10.) Pendam reti iya semua endur ke alai mensia mati. Lalu ba Masmur 146:4, Bup Kudus madahka pengudah orang mati, “pelan sida” pan mati.

NAMA KU JESUS PASAL PEMATI

Jehovah nempa mensia ngambika idup belama iya ba dunya

7. Nama ku Jesus pasal pemati?

7 Lebuh pangan rapat Jesus, Lasarus mati, Jesus madah ngagai bala murid iya: “Pangan kitai Lasarus udah tinduk.” Tang bala murid ngumbai Jesus benung bejaku pasal tinduk. Nya kebuah Jesus madahka: “Lasarus udah mati.” (John 11:11-14) Nya alai Jesus nyemaka pemati enggau tinduk. Iya nadai madahka Lasarus di serega tauka enggau diri sebilik ke udah mati. Lalu iya nadai madahka Lasarus merinsa ba neraka tauka benung diadaka nyadi orang bukai tauka jelu. Nadai, Lasarus baka ke tinduk jenak. Bisi sekali, Jesus mega nyemaka pemati enggau tinduk. Lebuh Jesus ngangkatka anak indu Jairus idup baru, Jesus madahka, “iya ukai mati, tang tinduk!”—Luke 8:52, 53.

8. Baka ni kitai nemu Petara enda nempa mensia ngambika mati?

8 Kati Petara nempa Adam seduai Hawa ngambika  seduai iya mati? Enda! Jehovah nempa seduai iya ngambika idup belama iya sereta ngembuan pengerai ti sempurna. Lebuh Jehovah ngaga mensia, Iya meri sida pengingin deka idup belama iya. Apai indai enggai meda bala anak sida mansang tuai sereta mati, lalu Jehovah ngembuan asai ati ti sama ngagai mensia. Tang enti Petara nempa kitai ngambika idup belama iya, nama kebuah kitai mati?

NAMA KEBUAH KITAI MATI?

9. Nama kebuah pesan ke diberi Jehovah ngagai Adam seduai Hawa nya patut sereta enda mar dititihka?

9 Ba Kebun Eden, Jehovah madah ngagai Adam:  “Nuan tau makai buah ari semua kayu dalam kebun tu, tang nuan enda tau makai buah ari kayu penemu ti tau ngasuh nuan nemu semua utai, laban lebuh nuan makai buah nya, nuan deka mati.” (Pemungkal 2:9, 16, 17) Pesan ti nyemetak nya enda tusah dititihka, lalu Jehovah bisi hak madah ngagai Adam seduai Hawa bagi utai ti manah enggau utai ti jai. Enggau ngasika Jehovah, seduai iya nunjukka diri bebasaka penuduk Jehovah. Seduai iya mega nunjukka diri beterima kasih ke semua utai ti udah diberi Jehovah ngagai seduai iya.

10, 11. (a) Baka ni Sitan nesatka Adam seduai Hawa? (b) Nama kebuah ulah seduai iya enda ulih diampun?

10 Tang sayau amat, Adam seduai Hawa milih enggai ngasika Jehovah. Ku Sitan nanya Hawa: ‘Kati amat Petara enda nyagi seduai makai buah ari semua kayu ti dalam kebun tu?’ Disaut Hawa: ‘Kami duai tau makai buah ari sebarang kayu dalam kebun tu, tang Petara madahka kami duai enda tau makai buah ari kayu ti ba tengah-tengah kebun, tauka negu buah kayu nya, enggai ke kami duai mati.’—Pemungkal 3:1-3.

11 Udah nya Sitan madahka: ‘Enda seduai mati, laban Petara nemu, lebuh seduai makai buah nya, seduai deka nyadi sebaka enggau Petara, nemu ngelala bida entara utai ti manah enggau utai ti jai.’ (Pemungkal 3:4-6) Sitan deka Hawa ngumbai diri ulih mutuska bagi utai ti manah enggau utai ti jai kediri empu. Sitan mega bebula pasal utai ti deka nyadi enti Hawa enda ngasi. Sitan madahka Hawa enda mati, nya alai Hawa makai buah ari kayu nya, lalu meri sekeda buah nya ngagai laki iya. Adam seduai Hawa nemu, Jehovah udah nagang seduai iya makai buah nya. Lebuh seduai iya makai buah nya, seduai iya milih enggai ngasika pesan ti nyemetak sereta ke enda mar dititihka. Enggau makai buah nya, seduai iya  nunjukka diri enda bebasaka Apai seduai iya ti bisi pengerindu ti di serega. Ulah seduai iya enda ulih diampun!

12. Nama kebuah ulah Adam seduai Hawa ke enda ngasika Jehovah amat ngemediska ati?

12 Endang ngemediska ati laban apai indai kitai ti keterubah enda bebasaka Penempa seduai iya! Baka ni asai ati nuan lebuh nuan udah bebendar ngemesaika anak lelaki enggau anak indu nuan, tang udah nya seduai iya angkat ngelaban nuan lalu ari ke ngasika nuan, seduai iya ngereja utai ti dikedekaka seduai iya empu? Endaka tu ngemediska ati nuan?

Adam datai ari amau, lalu iya pulai nyadi amau

13. Nama reti utai ku Jehovah lebuh Iya madahka “ngagai amau meh nuan pulai”?

13 Pengudah Adam seduai Hawa enda ngasi, seduai iya lenyau peluang idup belama iya. Jehovah udah madah ngagai Adam: “Nuan endang digaga ari amau, nya alai ngagai amau meh nuan pulai.” (Bacha Pemungkal 3:19.) Reti nya pengudah Adam bedosa, iya mati. Iya deka nyadi amau baka sebedau iya ditempa. Iya enda agi idup, lalu nadai ngembuan semengat.—Pemungkal 2:7.

14. Nama kebuah kitai mati?

14 Enti sema Adam seduai Hawa ngasika Petara, seduai iya tentu agi idup kemaya hari tu. Tang pengudah seduai iya enda ngasika Petara, seduai iya bedosa, lalu ngujungka  seduai iya mati. Dosa nya baka sebengkah penyakit raya ke diulih kitai ari apai indai kitai ti keterubah. Semua kitai bedosa kenyau ari ada, nya kebuah kitai mati. (Rome 5:12) Tang tu ukai tuju Petara ke mensia. Petara enggai mensia mati, lalu Bup Kudus ngumbai pemati nya “munsuh.”—1 Korint 15:26.

AJAR TI BENDAR PASAL PEMATI NGELEPASKA KITAI

15. Baka ni ajar ti bendar pasal pemati ngelepaska kitai?

15 Ajar ti bendar pasal pemati ngelepaska kitai ari mayuh penemu ti salah. Bup Kudus ngajar, orang ke udah mati enda ulih ngasaika pemedis tauka berasai tusah ati. Kitai enda ulih bejaku enggau sida, lalu sida enda ulih bejaku enggau kitai. Kitai enda ulih nulung orang ke udah mati, lalu sida enda ulih nulung kitai. Sida enda ulih ngemediska kitai, nya alai kitai enda patut takutka sida. Taja pia, mayuh pengarap madahka, orang ke udah mati idup ba endur bukai, lalu kitai ulih nulung sida enti kitai meri duit ngagai bala paderi tauka bala tuai pengarap bukai, ngambika chunto besembiangka orang ke udah mati. Tang lebuh kitai nemu ajar ti bendar pasal pemati, kitai enda ulih dikemula.

16. Nama pemula ke diajar mayuh pengarap pasal pemati?

16 Sitan ngena pengarap pelesu ngemulaka kitai sereta ngasuh kitai ngumbai orang ke udah mati agi idup. Ngambika chunto, sekeda pengarap ngajar, lebuh kitai mati, semengat kitai mengkang idup ba endur bukai. Kati pengarap nuan ngajar baka nya, tauka kati iya ngajar nuan baka ke dipadah Bup Kudus pasal pemati? Sitan ngena pemula ngelimpangka orang ari Jehovah.

17. Nama kebuah ajar pasal nunu orang ba neraka ngenyaika nama Jehovah?

17 Mayuh pengarap ngajar utai ti tusah deka diterima.  Ngambika chunto, sekeda ngajar, orang ke jai deka ditunu belama iya ba neraka. Pemula tu ngenyaika nama Jehovah. Iya tentu enda ngemendarka orang merinsa baka nya! (Bacha 1 John 4:8.) Baka ni asai ati nuan pasal orang ke nunu jari anak iya kena ngukum anak iya? Nuan tentu ngumbai iya amat jai. Nuan tentu enggai bekelala enggau iya. Lalu Sitan deka nuan ngumbai Jehovah nya jai!

18. Nama kebuah kitai enda patut takutka orang ke udah mati?

18 Sekeda pengarap madahka, pengudah orang mati, sida nyadi semengat. Pengarap nya ngajar, kitai enda tau enda masa sereta takutka semengat orang ke udah mati, laban sida ulih nyadi pangan tauka munsuh kitai. Mayuh orang pechayaka pemula nya. Sida takutka orang ke udah mati, nya alai sida nyembah orang ke udah mati, ukai nyembah Jehovah. Kingatka, orang ke udah mati enda ulih ngasaika sebarang utai, nya alai kitai enda ibuh takutka sida. Jehovah nya Penempa kitai. Iya Petara ti bendar, lalu kitai patut nyembah Iya aja.—Pemandang 4:11.

19. Baka ni nemu ajar ti bendar pasal pemati nulung kitai?

19 Enti kitai nemu ajar ti bendar pasal pemati, kitai dilepaska ari ajar ti bula. Lalu ajar ti bendar nulung kitai arapka semaya ti ngerinduka ati ke udah digaga Jehovah bekaul enggau pengidup kitai jemah ila.

20. Nama deka dipelajarka kitai ba pelajar pengudah tu?

20 Kelia menya, seiku nembiak Petara ke benama Jop nanya: “Enti orang mati, kati iya ulih angkat idup baru?” (Jop 14:14) Kati orang ke udah mati amat ulih angkat idup baru? Saut ke diberi Petara dalam Bup Kudus amat ngerinduka ati. Kitai ulih meda saut nya ba pelajar pengudah tu.

^ per. 5 Sekeda orang pechaya, semengat agi mengkang idup pengudah orang mati. Tang Bup Kudus nadai ngajar baka nya. Peda Nota Penutup 17 enggau 18.