Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PELAJAR 12

Anak Menyadi Paul ke Berani

Anak Menyadi Paul ke Berani

Aram belajar pasal seiku lelaki ke agi biak. Iya nyelamatka aya iya. Nama aya iya, rasul Paul. Kitai enda nemu sapa nama lelaki nya. Tang, kitai nemu iya udah ngereja pengawa enggau berani. Kati nuan deka ninga pasal utai ti digaga iya?—

Paul ba rumah jil di Jerusalem. Iya udah ditangkap ketegal nginjil pasal Jesus. Sekeda orang begedika Paul. Nya alai, sida ngaga pelan ti jai. Ku sida: ‘Aram kitai madah ngagai tuai soldadu ngambika iya ngasuh bala soldadu iya mai Paul ngagai kot. Kitai deka belalai ba tisi jalai, lalu munuh Paul maya iya mansa!’

Anak menyadi Paul madah ngagai Paul enggau tuai soldadu pasal pelan jai

Anak menyadi Paul ninga pasal pelan tu. Nama digaga iya? Iya ke rumah jil, lalu madah ngagai Paul. Tekala nya, Paul ngasuh iya madah ngagai tuai soldadu pasal pelan jai nya. Kati senang anak menyadi Paul deka bejaku enggau tuai soldadu nya?— Enda, laban tuai soldadu nya orang ke bepangkat. Tang, anak menyadi Paul berani bejaku enggau tuai soldadu nya.

Tuai soldadu nya nemu nama utai ti patut digaga. Iya ngasuh kira-kira 500 iku soldadu nyaga Paul! Iya ngasuh sida mai Paul ngagai Siseria malam nya. Kati Paul selamat?— Ya, orang jai enda ulih nyerang iya! Pelan jai sida enda nyadi.

Nama ulih dipelajar nuan ari cherita tu?— Nuan mega ulih berani baka anak menyadi Paul. Kitai patut berani maya bejaku enggau orang bukai pasal Jehovah. Kati nuan berani, lalu terus madah pasal Jehovah?— Enti berani, nuan ulih nyelamatka nyawa orang bukai.