Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

 PENGIDUP KRISTIAN

Chunto Surat

Chunto Surat
  • Kena alamat diri empu. Enti nuan enggai ngena alamat diri empu, nuan ulih ngena alamat Palan Gempuru, tang nuan patut minta pemendar ari tuai gempuru. Nuan ENDA TAU sekali-kali ngena alamat pampang opis.

  • Enti sema nuan nemu nama orang nya, tulis meh nama iya, ngambika orang enda ngumbai surat nya pasal nyual barang.

  • Peratika sepil, tusun jaku enggau tanda bacha. Surat nya patut kemas. Enti ditulis ngena jari, tentuka senang dibacha. Leka jaku ke dikena patut nunjukka basa.

Semua poin ke disebut ba atas bisi disengkaum ba chunto surat tu. Ari ke ngupi utai sama dalam surat tu, manah agi ngaga ubah nitihka tuju, gaya pengidup sereta adat ba kandang endur nuan diau.