Terus ngagai penerang

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

TANYA ARI BALA NEMBIAK

Nama Kebuah Aku Selalu Salah Jaku?

Nama Kebuah Aku Selalu Salah Jaku?

“Kekadang aku ulih nagang diri bejaku, tang bisi ga maya iya aku enda berunding dulu maya bejaku!”—James.

“Lebuh aku kesal, aku enda berunding dulu maya bejaku. Tang maya aku enda kesal, aku kelalu mayuh bejaku. Nya kebuah aku seruran salah jaku.”—Marie.

Bup Kudus bisi sempama, “Dilah nya api.” Pia mega, ‘taja pan iya mit, tang iya ulih nganguska utan ti besai!’ Kati leka jaku nuan selalu ngemediska? Enti amat, artikel tu ulih nulung nuan.

 Nama kebuah aku selalu salah jaku?

Enda sempurna. Bup Kudus madah, “Laban semua kitai bela ngereja mayuh macham penyalah. Orang ke nadai kala nyebut utai ti salah lebuh iya bejaku, iya nya orang ke pemadu badas, ke ulih nagang semua tubuh diri.” (James 3:2) Pengelemi ulih ngasuh kitai selalu ngereja penyalah lalu nyebut utai ke salah.

“Laban untak enggau dilah aku enda sempurna, nya alai aku nipu diri empu enti aku madahka diri ulih nagang nya enggau manah.”—Anna.

Kelalu mayuh bejaku. Bup Kudus nerangka, “Mayuh agi jaku disebut, mayuh agi penyalah.” (Jaku Dalam 10:19) Kesuah iya, orang ke mayuh bejaku sereta kurang ningaka orang bukai, deka suah agi nyebut utai ti salah lalu ngemediska ati orang bukai.

“Orang ke mayuh bejaku ukai reti iya pintar. Jesus nya mensia ti pemadu pintar, tang bisi meh maya iya enda bejaku.”—Julia.

Jaku sindir. Bup Kudus madahka, ‘Leka jaku ti disebut enggau enda berunding, ngasuh ati balat telih baka diachuk ngena pedang.’ (Jaku Dalam 12:18) Leka jaku ke disebut enggau enda berunding nya siti ari jaku sindir. Laban jaku tu ulih ngemediska sereta ngemaruhka orang bukai. Orang ke ngereja tu engka madahka, “Aku betundi aja!” Tang jaku ke ulih ngasuh orang bukai malu ukai chara kitai betundi. Bup Kudus ngajar kitai, buai semua “jaku laya, tebiat bejakuka orang, enggau semua utai ti begedi.”—Epesus 4:31.

“Aku rindu sereta pandai betundi. Tang, jaku tundi tu kekadang ulih nyadi jaku sindir. Tu ngasuh penusah nyadi.”—Oksana.

Enti nuan udah salah jaku, nya sempama ubat ngeli ti udah dipicit tang enda ulih ditamaka baru

 Nyaga dilah

Belajar nyaga dilah ukai utai ti senang. Tang bisi prinsip Bup Kudus ke ulih nulung. Chunto, peratika prinsip ba baruh tu.

“Berandau enggau ati kita empu ba peninduk kita, lalu anang engkeretik.”—Masmur 4:4.

Kekadang chara nyaut nya, enda bemunyi. Seiku nembiak indu ke benama Laura madahka, “Lebuh kitai ringat, semua kitai enda sama chara mutarkanya. Aku gaga amat, laban maya aku ringat aku ulih enda bejaku.” Ketegal tu, aku ulih nyeliahka diri ari nyebut utai ti salah.

“Tang baka dilah nuan ti ngasaika penyamai utai ti diempa, baka nya meh pending nuan deka lantang ninga leka jaku.”Jop 12:11.

Nuan ulih nyeliahka penusah, enti nuan nguji dulu utai ke deka disebut nuan. Uji perundingka sekeda tanya ba baruh tu, ti ulih nulung nuan:

  • Kati nya amat, ulih meransang, sereta amat beguna?—Rome 14:19.

  • Kati aku empu ka enti orang bukai nyebut nya ngagai aku?Matthew 7:12.

  • Kati aku bebasaka runding orang bukai?—Rome 12:10.

  • Kati tu maya ti ngena, alai aku madahka utai tu?—Pengajar 3:7.

“Enggau ati ti baruh, seruran ngumbai orang bukai pama agi ari kita.”—Pilipi 2:3.

Lalau ke baka tu, ulih nulung nuan ngembuan runding ti betul pasal orang bukai lalu nulung nuan nyaga dilah. Enti nuan udah tepansutka jaku ti salah, ayanka meh ati ti baruh lalu jejampat minta ampun. (Matthew 5:23, 24) Bebendar meh nyaga dilah nuan ari mansutka leka jaku ti salah.