Terus ngagai penerang

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

TANYA ARI BALA NEMBIAK

Baka Ni Aku Ulih Mutarka Asai Ati ti Irau?

Baka Ni Aku Ulih Mutarka Asai Ati ti Irau?

 Nama utai ke ngasuh nuan berasai irau?

Kekadang, kati nuan bisi ngasaika asai ati baka ke ba baruh tu?

“Aku suah berunding, ‘Baka ni enti . . . ?’ ‘Baka ni enti kami eksiden?’ ‘Baka ni enti bilun ke ditepan kami labuh?’ Semua utai tu dikeirauka aku, tang orang bukai enda kelalu irau baka aku.”—Charles.

“Aku selalu irau. Aku sempama seiku ‘hamster’ ke belanda ba siti roda, nadai kini-kini. Aku berasai lelak tang aku nadai bulih nama-nama!”—Anna.

“Aku suah berasai tusah ati. Aku suah irau pasal utai ti deka nyadi tauka utai ti patut digaga aku.”—Laura.

Fakta ba pengidup: Nitihka Bup Kudus, kitai idup “ba hari ti penudi mayuh macham penusah deka nyadi.” (2 Timoti 3:1) Ketegal nya, enda ngira tuai biak, semua kitai deka berasai irau.

Kati asai ati ti irau ulih ngemedis?

 Saut iya, enda. Iya ke amat, Bup Kudus bisi madah, nadai salah ngembuan pengirau ba ati laban deka ngenyenangka ati orang ti dikesayauka.—1 Korint 7:32-34; 2 Korint 11:28.

Nambahka nya, asai ati ti irau ulih nyadi peransang. Chunto, minggu dudi nuan engka bisi peresa. Ketegal nuan irau, nuan deka bebendar agi belajar ba minggu tu. Asil iya, nuan engka bulih pemutus peresa ti manah!

Asai ati ti irau mega ulih nyeliahka nuan ari utai ti tau ngemedis. “Nuan engka berasai irau laban nuan udah ngereja penyalah. Nya kebuah, nuan deka berubah ngambika pengasai ati nuan enda dikachau,” ku seiku nembiak indu ke benama Serena.—Banding James 5:14.

Fakta ba pengidup: Enti asai ati ti irau ngasuh nuan ngereja utai ti betul, nya manah.

Tang baka ni enti asai ati ti irau ngasuh nuan tepekul?

Pengirau engka ulih ngasuh nuan berasai tepekul. Tang orang ke meda penanggul nuan, ulih nulung nuan ngiga jalai pansut.

Chunto: “Enti bisi utai ke nyadi ngasuh stress, aku majak berunding pasal nama utai ke engka nyadi. Ati aku majak kesal laban majak ngambarka nya. Tu ngasuh aku enda nemu nama patut digaga,” ku Richard ke beumur 19 taun.

Bup Kudus madah, “Ati ti lantang, ngasuh tubuh nuan bepengerai.” (Jaku Dalam 14:30) Tang, pengirau ulih ngachau pengerai kitai ti ngujungka pedis pala, sebingau, pedis perut, sereta ngasuh jantung balat bedegup.

Nama patut digaga nuan enti pengirau nuan nya mai asil ti enda manah tang ukai asil ke ulih nulung nuan?

Utai ke ulih digaga nuan

 •   Perundingka kati asai ati nuan ti irau nya patut tauka enda. “Nuan engka irau pasal tanggung pengawa diri. Tang, enti nuan kelalu irau, nya ukai utai ti patut. Aku kala ninga orang madah, pengirau kitai nya sempama siti bangku beguyat. Taja pan bangku nya beguyat, tang nadai kini-kini.”—Katherine.

  Bup Kudus madah: “Kati kita ulih nginsur umur diri panjai agi ngena pengirau kita?”—Matthew 6:27.

  Reti iya: Kekadang pengirau nya nulung kitai mutarka sesiti penanggul. Tang enti nya enda ulih nulung, asai ati ti irau nya semina nambahka agi penanggul nuan tauka nyadi penanggul nuan.

 • Anang kelalu irau pasal pagila lusa. “Perundingka. Kati utai ke dikeirauka nuan nya agi bisi ba hari siti? sebulan udah nya? setaun? lima taun?”—Anthony.

  Bup Kudus madah: “Nya alai, anang irauka pasal pagila, laban pagila chukup pengirau ke diri empu. Penusah ke sehari tu chukup ke sehari tu.”—Matthew 6:34.

  Reti iya: Kitai enda patut kelalu irau pasal utai ke pagila, laban utai ke dikeirauka kitai nya engka enda nyadi.

 • Belajar nerima utai ke enda ulih diubah nuan. “Nuan ulih nyediaka diri ba utai ke engka nyadi, tang nuan mega patut nerima ukai semua utai nya ulih diubah nuan.”—Robert.

  Bup Kudus madah: “Orang ke laju belanda . . . enda selalu menang beperang. Orang ke bepenemu-dalam enda selalu bulih pengidup, . . . laban utai ti jai endang tau nyadi ba genap iku orang.”—Pengajar 9:11.

  Reti iya: Kekadang, nuan enda ulih ngubah semua utai. Tang, nuan ulih ngubah runding nuan pasal utai nya.

 • Nguji meda semua utai tauka fakta. “Aku nemu patut meda semua utai, ukai semina ba utai ti mit aja. Aku patut nentuka ni bagi utai ke beguna agi lalu bebendar agi ngemansangka utai nya.”—Alexis.

  Bup Kudus madah: “Nemu milih utai ti pemadu badas.”—Pilipi 1:10.

  Reti iya: Enti nuan bisi runding ti betul pasal utai ke benung ditapi, nuan engka enda kelalu balat irau.

 • Padahka asai ati nuan ngagai seiku orang. “Maya aku beumur 11 taun, aku selalu berasai irau deka nurun sekula. Tang, apai indai aku ninga lebuh aku madahka asai ati diri. Aku beterima kasih laban seduai iya bisi. Aku ulih andalka seduai iya lalu ulih mansutka semua asai ati aku. Tu meransang aku ba hari siti.”—Marilyn.

  Bup Kudus madah: “Pengirau ati nuan ulih muai pengelantang, tang jaku ti siru deka ngelantangka ati nuan.”—Jaku Dalam 12:25.

  Reti iya: Apai indai tauka kaban nuan ulih meri penemu ke ulih ngurangka pengirau nuan.

 • Besampi. “Lebuh aku besampi, aku ulih ninga nyawa diri lalu nya nulung aku. Aku ulih mansutka pengirau diri lalu enda belalaika nya. Sampi mega nulung aku nemu, Jehovah nya lebih bekuasa ari pengirau aku.”—Laura.

  Bup Kudus madah: “Serahka semua pengirau kita ngagai Iya, laban Iya ngibun kita.”—1 Peter 5:7.

  Reti iya: Sampi ukai semina chara ngenyamaika ati sereta runding. Maya besampi, kitai benung bejaku ngagai Petara ke udah besemaya, ‘Anang takut, Aku bisi enggau kita! Aku tu Petara kita. Aku deka ngasuh kita kering lalu nulung kita.’—Isaiah 41:10.