Terus ngagai penerang

TANYA ARI BALA NEMBIAK

Baka Ni Aku Ulih Nembuka Pengawa Sekula?

Baka Ni Aku Ulih Nembuka Pengawa Sekula?

“Amat lelak dani pukul 1 pagi ngereja pengawa sekula. Ke ka aku, semina tinduk aja.”—David.

“Kekadang aku enda tinduk nyentukka 4.30 pagi ketegal belajar, lalu patut dani baru pukul 6 pagi nurun ke sekula. Merinsa amat!”—Theresa.

Kati nuan ngasaika diri mayuh pengawa sekula? Enti pia, artikel tu nulung nuan mutarka nya.

 Nama kebuah cikgu meri pengawa sekula?

Kelimpah ari utai bukai, pengawa sekula . . .

 • ngulihka mayuh agi penemu

 • ngajar nuan lebih betanggungjawap

 • nulung nuan ngatur jam enggau manah

 • nulung nuan mereti sereta nitihka utai ke dipelajar *

“Meri pengawa sekula nya siti chara bala cikgu deka nentuka pelajar sida, ulih nitihka utai ke dipelajar ari ke semina ninga aja tang udah nya enda ingat agi.”—Marie.

Ngambika chunto, Matematik enggau Sains ulih ngemanahka agi chara nuan mutarka sesiti penanggul. Enggau nya, sida ke pakar madah, tu ulih ngansah untak nuan ngambika tajam agi.

Nemu ke nuan meda tauka enda penguntung iya, pengawa sekula endang utai ti patut dikereja nuan. Pamanah iya: Taja pan nuan enda ulih nagang pemayuh pengawa sekula ke diberi, tang nuan agi ulih ngurangka jam kena nembuka pengawa nya. Aram kitai meda.

 Chara belajar

Enti nuan bisi penanggul deka nembuka pengawa sekula nuan. Nuan engka ulih ngena chara belajar enggau betul, tang ukai ngansak diri bebendar belajar. Uji chara tu.

 • Chara 1: Ngaga jadual. Bup Kudus madah: “Bejimat lebuh nuan ngaga pelan, nya baru nuan deka bulih mayuh utai.” (Jaku Dalam 21:5) Atur semua perengka kena nuan belajar, ngambika nuan enda limpang begiga ke utai nya.

  Pia mega, pilih endur ke nyamai alai nuan belajar. Sekeda orang milih endur ti sunyi sereta betambit pintu ba rumah. Ke bukai, ngasaika manah agi belajar ba luar rumah, baka ba librari.

  “Endang manah enti nuan bisi bup tauka kelinda ke ulih nulung nuan ngatur jam enggau manah agi. Enti nuan ulih nembuka pengawa sekula ba jam ti udah ditetapka, tu ulih ngurangka pengirau ba nuan empu.”—Richard.

 • Chara 2: Atur pengawa nuan. Bup Kudus madah: “Semua utai patut dikereja enggau menyana sereta meruan atur magang.” (1 Korint 14:40) Nitihka chara tu, pilih ni bagi pengawa ke patut dikereja nuan dulu.

  Sekeda orang deka berengkah enggau ke tusah dulu. Ke bukai milih dulu pengawa ke senang. Pilih meh chara ke dikerinduka nuan.

  “Manah enti nuan ngaga lis, ngambika nuan nemu nama patut digaga nuan enggau teratur. Enggau chara tu, nuan enda ngasaika pengawa sekula nya ma ti berat.”—Heidi.

 • Chara 3: Gaga pengawa sekula. Bup Kudus madah: “Anang lembau, seruran rajin.” (Rome 12:11) Nuan engka deka ngereja utai bukai. Tang anang ngambi awak ke patut dikena nuan nembuka pengawa sekula.

  Orang ke berumban nembuka pengawa sekula tentu bulih asil kereja ti enda ngemuaska ati. Tang, nuan ulih nyeliahka pengirau sereta enda berasai nesal enti nuan berengkah tumu ngaga pengawa sekula.

  “Enti aku terus nembuka pengawa sekula pengudah datai ba rumah, tauka ngaga projek sekula maya pengawa nya diberi, aku enda ibuh irau agi enti sema aku bisi pengawa bukai.”—Serina.

  CHARA BUKAI: Gaga pengawa sekula nuan ba jam ti sama ninting hari. Tu nulung nuan disiplin diri, sereta ngereja pengawa nuan ba maya ti tetap.

 • Chara 4: Anang limpang kiba kanan. Bup Kudus madah: “Perening terus ke mua.” (Jalam Dalam 4:25) Enti nuan deka nitihka lalau tu maya belajar, nuan patut nyeliahka sebarang utai ke ulih ngelimpangka.

  Meda laman web enggau bemesej ulih mansau mayuh jam ke patut dikena nuan nembuka pengawa sekula. Tang enti nuan enda limpang kiba kanan, nuan ulih bulih mayuh agi awak.

  “Tusah deka ngaga pengawa sekula enti ngena talipun, komputer, main games, enggau meda TV. Chara aku iya nya, madamka talipun, sereta nyabut plug semua utai ke semak ti ulih ngelimpangka aku.”—Joel.

 • Chara 5: Pengumbas iya. Bup Kudus madah: “Awakka semua orang nemu penyiru kita.” (Pilipi 4:5) Enti nuan lelak, nuan ulih ngetu enda lama. Chunto, nuan ulih bejalai, nayung basikal, tauka belanda.

  Enti nuan ngasaika diri mayuh pengawa sekula, padahka ngagai cikgu nuan. Enti sida meda nuan udah enggau naka ulih ngaga pengawa sekula, sida engka deka ngurangka pengawa sekula nuan.

  “Anang nejuka pengawa sekula nuan ngasuh nuan enda gaga ati sereta balat irau. Gaga enggau naka ulih.”—Julia.

Tanya diri empu:

 • Nama utai ke diguna aku maya ngaga pengawa sekula?

 • Ni maya ti pemadu manah aku ulih ngaga pengawa sekula?

 • Dini alai aku ulih ngereja pengawa sekula enggau manah?

 • Baka ni aku ulih nyeliahka diri ngambika enda berumban?

 • Nama utai ke ulih ngelimpangka aku?

 • Baka ni nyeliahka diri ari utai ke ngelimpangka aku—perengka eletronik tauka utai bukai?

 • Baka ni aku ulih nentuka pengawa sekula aku tembu tang enda berasai kelalu irau?

KINGATKA: Tentuka nuan nemu nama utai ke bekaul enggau pengawa sekula nuan. Enti nuan enda nemu, tanya meh cikgu nuan sebedau nuan mupuk ari kelas.

^ per. 14 Poin tu diambi ari bup School Power, ke dikeluarka Jeanne Schumm.