Terus ngagai penerang

TANYA ARI BALA NEMBIAK

Kati Atur ba Rumah nya Beguna?

Kati Atur ba Rumah nya Beguna?

Kati nuan ngasaika tusah deka nitihka atur ba rumah? Artikel tu enggau keretas kereja ke udah disediaka, nulung nuan berandau pekara tu enggau apai indai.

 Runding ti betul

Kenu ku orang: Enti nuan diau kediri, nuan bibas ari sebarang atur.

Iya ke bendar: Atur tetap bisi taja pan nuan pindah ari rumah. Nuan tetap patut nitihka atur ti udah ditetapka bos ba endur nuan gawa, tuke rumah, tauka piak bekuasa. Danielle ke beumur 19 taun madah, “Aku ngasaika, nembiak ke enggai nitihka atur ba rumah, tentu deka napi penanggul ti besai maya sida diau kediri.”

Bup Kudus madah: “Nunduk ngagai orang ke megai perintah enggau ngagai orang ke megai kuasa.” (Titus 3:1) Enti nuan selalu ngasika atur apai indai, nuan senang agi napi barang penanggul maya nuan mansang besai.

Utai ke ulih digaga nuan: Uji perundingka pemanah atur nya. “Atur ke diberi apai indai, nulung aku belajar milih kaban enggau betul, sereta ngatur jam aku. Atur nya mega nulung aku ngambi enda kelalu masau jam meda TV tauka main game. Tang, aku ulih ngereja utai ke beguna sereta dikerinduka aku nyentukka diatu,” ku seiku nembiak ke benama Jeremy.

 Berandau enggau manah

Tang baka ni enti atur ke digaga apai indai baka ke enda tentu chun? Ngambika chunto, seiku nembiak indu ke benama Tamara madah, “Apai indai ngemendarka aku ngagai menua bukai. Tang maya aku pulai, sida enda ngemendarka aku deriba ngagai pasar ke semina 20 minit aja ari rumah!”

Kala nuan ngasaika utai ti sama? Enti au, kati ulih nuan berandau enggau apai indai? Ulih! Nuan semina patut nemu kemaya enggau baka ni deka berandauka nya.

Kemaya. “Enti nuan amat ulih nunjukka diri seiku orang ke betanggungjawap sereta ulih dipechaya, nya baru nuan layak berandau enggau apai indai pasal deka ngubah atur sida,” ku seiku nembiak ke benama Amanda.

Seiku nembiak indu ke benama Daria pan setuju. Iya madah, “Pengudah indai meda aku amat ngasika iya, nya baru iya deka ngubah atur.” Kingatka, nuan enda ulih minta orang bukai pechayaka nuan. Nuan empu patut nunjukka diri endang ulih dipechaya.

Enti nuan enda ngasika atur apai indai, nuan baka bilun ke deka sangkai, tang enda ngasika atur lalu terebai ke bukai

Bup Kudus madah: “Kereja utai ti diasuh apai nuan, lalu anang enda ingatka utai ti udah diajar indai nuan.” (Jaku Dalam 6:20) Enti nuan nitihka ajar tu, apai indai tentu pechayaka nuan. Nuan pan senang agi berandau enggau sida.

Baka ni. “Bejaku meh enggau basa sereta nelap, ukai muchau tauka beperak,” ku seiku nembiak lelaki ke benama Steven.

Daria ke disebut tadi pan setuju enggau Steven. Iya madah, “Enti aku ngelaban, anang ngarap meh indai deka ngubah atur iya. Kekadang, nya ngasuh iya ngaga atur nya terit agi.”

Bup Kudus madah: “Orang ke beli ngayanka pengeringat diri di mua orang mayuh, tang orang ke mereti, nemu liat ati lalu nagang d” (Jaku Dalam 29:11) Enti nuan belajar nagang diri, nuan deka bulih mayuh penguntung. Ukai aja ba rumah, tang pia mega ba sekula, endur gawa, tauka sebarang alai.

Utai ke ulih digaga nuan: Berunding dulu sebedau bejaku. Enti nuan mansutka pengeringat, nadai orang ulih pechayaka nuan. Nya kebuah Bup Kudus madah, “Enti nuan enda jampat ringat, reti nya nuan orang ke bepenemu-dalam.”—Jaku Dalam 14:29.

Chara: Gaga meh keretas kereja ke disediaka, lalu kerandauka enggau apai indai pasal topik tu.