Terus ngagai penerang

Projek Belajarka Bup Kudus Ba Diri Sebilik

Petara Deka Nulung Kitai

Iring Ke Apai Indai: Kena meh pengawa tu belajarka Bup Kudus enggau diri sebilik.

Petara Deka Nulung Kitai

Projek Belajarka Bup Kudus Ba Diri Sebilik

Petara Deka Nulung Kitai

Iring Ke Apai Indai: Kena meh pengawa tu belajarka Bup Kudus enggau diri sebilik.

Petara Deka Nulung Kitai