Terus ngagai penerang

CHERITA BA BUP KUDUS

Moses Besai Ba Ejip

Peratika baka ni maya Moses ke agi mit selamat agi Raja Ejip ke jai. Bacha cherita bup kudus nengah online tauka chelak ari PDF.