Terus ngagai penerang

13 DISEMBER 2019
RUSIA

Kot Rusia Mutuska Menyadi Alushkin Dijil Pengelama Enam Taun

Kot Rusia Mutuska Menyadi Alushkin Dijil Pengelama Enam Taun

Kena 13 Disember 2019, Menyadi Vladimir Alushkin udah dituduh besalah lalu dijil pengelama enam taun. Iya terus ditangkap lalu ditamaka ngagai rumah jil. Menyadi Alushkin deka ngapil kes iya.