Terus ngagai penerang

06 Ogos 2019
PERANCIS

Pampang Opis ba Perancis Muka Muzium Bup Kudus

Pampang Opis ba Perancis Muka Muzium Bup Kudus

Kena 25 Julai 2019, siti muzium Bup Kudus dibuka di pampang opis Saksi-Saksi Jehovah ba Perancis, di Louviers, kira-kira 100 kilometer ari Paris. Tema muzium nya, “Nama Petara enggau Bup Kudus dalam Bansa Jaku Perancis”.

Bup Kudus asal dalam bansa jaku Perancis ke dikumbai Olivétan kena taun 1535

Ba muzium tu, ngembuan mayuh Bup Kudus ke jarang ditemu sereta amat berega dalam bansa jaku Perancis. Siti ari nya, Bup Kudus ti asal Olivétan kena taun 1535, ke dikumbai “La Bible de Serrières.” Olivétan nya siti Bup Kudus ti ngembuan semua sempekat dalam bansa jaku Perancis, lalu disalin orang Protestant. Bup Kudus tu mega, Bup Kudus keterubah ke disalin ari jaku asal iya. Bup Kudus tu amat beguna kena nyalin Bup Kudus ke bukai ti nangkanka iya, baka Bup Kudus Matthew dalam bansa jaku English kena taun 1537, Bup Kudus Geneva dalam bansa jaku English, enggau Bup Kudus Geneva dalam bansa jaku Perancis. Muzium nya mega bisi koleksi Bup Kudus ke bukai ti jarang ditemu, baka Bup Kudus Perancis Jacques Lefèvre d’Étaples ediri ketiga kena taun 1541, Pentateuch Latin kena taun 1545, ke dichelak ba Paris sereta digaga Robert Estienne, sereta Bup Kudus Perancis kena taun 1557 ke dichelak ba Lyon ke digaga Jean de Tournes.

Pentateuch Latin (mua ari kiba ba atas) enggau Bup Kudus Latin taun 1545 ke dikeluarka Robert Estienne (ba tengah, baruh), Bup Kudus Perancis taun 1557 ke digaga Jean de Tournes (mua ari kanan, atas). Tanda anak panah nya nunjukka bisi nama Petara Jehovah.

Bup Kudus Olivétan, Pentateuch Latin, enggau Bup Kudus Latin ke digaga Estienne ngembuan nama Petara Jehovah. Asal iya, empat iti Bup Kudus tu diserahka ngagai Begian Muzium ba Pampang Opis Saksi-Saksi Jehovah di Warwick New York, Amerika Serikat. Diatu, semua koleksi Bup Kudus nya udah bisi ba pampang opis Perancis.

Enrique Ford ari Begian Muzium madah, “Muzium Bup Kudus ke baru tu, iya nya ba opis kami di Perancis, madahka mayuh cherita ti amat ngalitka ati pasal Bup Kudus dalam bansa jaku Perancis. Muzium tu mega nunjukka, nama Petara iya nya Jehovah, endang amat bisi dalam Bup Kudus. Kami deka terus ngiga Bup Kudus ke jarang ditemu, ti ulih dipandangka ba muzium kami ke serata dunya.”