Terus ngagai penerang

Menyadi Pushpa Ghimire (kiba) enggau Tirtha Maya Ghale (kanan) digelang begulai pengudah seduai iya baru aja pansut ari rumah jil Nepal kena 4 November 2019

15 NOVEMBER 2019
NEPAL

Ba Nepal, Dua Iku Saksi Jehovah Dibibaska ari Jil Seraya Sida Nganti Kes Diri Diapil

Ba Nepal, Dua Iku Saksi Jehovah Dibibaska ari Jil Seraya Sida Nganti Kes Diri Diapil

Kena 4 November 2019, Menyadi Tirtha Maya Ghale enggau Pushpa Ghimire, dibibaska ari rumah jil pengudah seduai iya ditan dia pengelama sebulan. Keterubah iya, seduai iya patut ditan dia pengelama tiga bulan ketegal bejalaika pengarap diri, taja pan seduai iya bisi hak bekaul enggau pekara tu enti nitihka undang-udang Nepal sereta undang-undang entarabansa.

Pia mega, kena bulan November 2018, Menyadi Ghale enggau Ghimire ditangkap ketegal seduai iya bejaku enggau orang bukai ba tisi jalai ke deka nemu pasal Bup Kudus. Seduai iya ditan pengelama 13 hari, lalu dibibaska pengudah mayar duit jamin ti mar, iya nya 100,000 rupee Nepal. Taja pia, kes seduai iya enda ngetu naka nya aja.

Kena 10 Disember 2018, kes dua iku menyadi indu kitai tu berengkah diapil lalu enda putus-putus dipechara pengelama sepuluh bulan. Lalu kena 25 September 2019, Kot Besai Rupandehi mutuska seduai iya dijil pengelama tiga bulan, sereta patut mayar ganti rugi penyampau 2.500 rupee Nepal.

Hakim ngumbai duai iku menyadi kitai tu besalah ketegal seduai iya nguji ngubah pengarap orang bukai. Tang iya ke bendar, seduai iya semina nyadung litaricha ke dikembuan seduai iya ngagai orang bukai. Iya ke amat, Nepal nya raban PBB di baruh the International Covenant on Civil and Political Rights. Nya kebuah, pemerintah Nepal patut nyaga hak rayat iya bibas deka nukar pengarap, sereta bejalaika tanggung pengawa sida ba pengarap, enda ngira sekalika sida ngereja nya ba orang mayuh tauka kediri empu. Menyadi Ghale enggau Ghimire semina meri litaricha ngagai orang ke deka ninga aja. Ketegal tu, kena 31 Oktober 2019, luyar ke ngarika dua iku menyadi kitai ngapil kes tu ngagai Kot Tinggi. Nitihka Kot Tinggi, dua iku menyadi kitai enda patut terus dijil seraya sida nganti kes diri empu diapil. Nya alai, ke diatu seduai iya dibibaska dulu.

Kitai besampi ngambi Jehovah terus meri sukung ngagai menyadi Ghale sereta Ghimire enggau roh kudus Iya, ngambika sida ulih tetap sabar, kering, lalu gaga ati seraya nganti pemutus kes sida.—Rome 15:13.