Twende kovidio oini

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela?

Ombeibela i vatera ovandu omangete omengi mouye auhe okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo. Ove wina mo vanga okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo poo indee?

Omahongero wetu wOmbeibela ye tjitwa vi?

Mouparanga wouye auhe Ovahongonone vaJehova ve tjiukirwa komahongero wOmbeibela wotjari ngu ve yandja kovandu. Tara komuano omahongero nga mu ye kayendisiwa.

PEtuwo rOmerikotameneno pe tjitwa tjike?

Hita moukoto u kerimunine omuini.

Ningira omahongero wOmbeibela wotjari

Muna omahongero wOmbeibela wotjari moiri noruveze ndwa pu kove.

Ozombongarero zombongo zOvahongonone vaJehova

Konḓonona kutja tu woronganena pi nokutja omerikotameneno wetu ye kayendisiwa vi.