Rihonga ohunga nembo raJeremia, ndi hungira ohunga nouvanḓe, onḓarorure nomaundjiro.