Twende kovidio oini

Twende komurya

Ombuze ombwa kove

Ombuze ombwa kove

Koṋa akuhe kwe ura ozombuze ozombi, ombuze ombwa mo i vaza pi? Okavidio nga make tjiukisa okambo nga Ombuze ombwa okuza ku Mukuru!