Twende kovidio oini

Twende komurya

Okutjiukisa okambo nga Eṱunḓu roye mari yenene okurira eṋingandu

Okutjiukisa okambo nga Eṱunḓu roye mari yenene okurira eṋingandu

Otjiṋa tji matji vatere kutja eṱunḓu roye ri rire eṋingandu tji ri popezu. Okavido nga make tjiukisa Okambo nga Eṱunḓu roye mari yenene okurira eṋingandu.