ORUHUNGU —RWOMAKONḒONONENO Januari 2018

Okambo nga ke notupa twomakonḓononeno twomayuva 26 ku Februari nga ketenga ra April, 2018.

OWO VE RIYANDJERA OVENI

Owo ve riyandjera oveni​—⁠moMadagascar

Rihonga ohunga na tjiva wovazuvarise mbe riyandjera oveni okukavatera notjiungura tjokuzuvarisa ombuze yOuhona moMadagascar.

‘Eye u yandja omasa ku ingwi ngwa ngundipara’

Otja ouye mbwi tji u ri pokuyanda, matu yenene okuundjira ko kutja omauzeu maye rire ko omengi. Etjangwa rombura ndji 2018, mari tu zemburukisa kutja tu tare ku Jehova tji matu hepa omasa.

Ombwaneno nOmariro Omayapuke

Omomuhingo uṋe Omariro Omayapuke mu ye ṱuna kombwaneno yovakarere va Mukuru? Hapo oruṋe tji matu kara nOmariro Omayapuke omasenina?

Ongwaye tji mo sokuyandja ku ingwi ngu noviṋa avihe?

Omuano umwe mu matu yenene okuraisa kutja twa suvera Mukuru omokuyandja ku ye. Tu muna ouwa waye indu tji matu karere Jehova nomauini wetu?

Orusuvero ruṋe ndu eta ohange yatjiri?

Hapo pe nombangu yaye pokati korusuvero Mukuru ndwe vanga kutja tu raise, norusuvero ndwa tamunwa mu 2 Timoteus 3:​2-⁠4? Eziriro kepuriro ndo mari yenene okutuvatera okuhara ohange nouṋingandu watjiri.

Tara kombangu ndji ri pokati kovandu

Pe nombangu yaye pokati kovikaṋena ku ku tjiukirwa ovandu momayuva omasenina, na imbi mbi raisiwa i ovakarere va Mukuru?

Hapo ove oo tjiwa?

Hapo omirari ku kwa zikamenene Omatwako wa Moses aavi tjama nokuṱuna oviposa vyotjiwaṋa tja Israel vyeyuva arihe?