Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

ORUHUNGU 2018-09 | Hapo Mukuru u nakonatja na ove?

HAPO MUKURU U NAKONATJA NA OVE?

Indu tji pa tjitwa oviwonga, poo tji matu munu ovandu varwe amave munu ouzeu nokukoka, mape ya atu himwa kutja ‘Hapo Mukuru tjiri u muna oviṋa mbi, nu u nakonatja na vyo?’ Ombeibela mai tja:

“Orondu Muhona u tjevera ovasemba nu u puratena kozongumbiro zawo; nungwari u pirukira imba mbe tjita ouvi.”​—1 Petrus 3:12.

Okambo nga make raisa imbi Mukuru mbye tjita okuisapo omauzeu aehe, nokutja u tu vatera vi.

 

“Hapo Mukuru wa ri pi?”

Pe notjiṋa otjihihamise tji tja tjitwa mehupo roye, tji tje ku hinga okupura kutja Mukuru hapo u nakonatja na ove kourike woye?

Hapo Mukuru u yandja ombango kove?

Ovikeṋa mbi raisa kutja Mukuru tjiri u nonḓero move?

Hapo Mukuru u tjiwa omauzeu woye?

Ondjiviro yapeke Mukuru ndje na yo ohunga na eṱe, nongaro novikaṋena mbi twa kwatwa na vyo, i tupa ongamburiro yokutja eye tjiri u tu tjiwa nawa.

Hapo Mukuru u notjari na eṱe?

Omatjangwa maye tu pe ongamburiro kutja Mukuru u yandja ombango kweṱe, u tjiwa omauzeu wetu nu u notjari na eṱe.

Omauzeu—hapo omberero okuza ku Mukuru?

Hapo Mukuru u ungurisa omitjise poo omauzeu okutuvera na wo mena romauvi wetu?

Hapo ouṋe ngu eta omauzeu?

Ombeibela i tjiukisa oviṋa vitatu mbi tjita kutja ovandu ve mune ouzeu.

Mukuru ma isapo omauzeu aehe moruyaveze ropopezu

Matu tjiwa vi kutja Mukuru ma isapo omauzeu nomauhasemba aehe moruyaveze ropopezu?

Okutjiwa kutja Mukuru u nakonatja na ove maku ku vatere vi?

Omatjangwa ye tu vatera okutunga ongamburiro momakwizikiro wa Mukuru ohunga noruyaveze oruwa.

Hapo Mukuru u noumune uṋe ohunga nomauzeu woye?

Omatjangwa wOmbeibela nga maye yenene okukuvatera okuzuva nawa kutja Mukuru u noumune uṋe ohunga nomauzeu.