HAPO MATU YENENE OKUUNGURISA OMBEIBELA NDINO?

Hapo mape ya atu hepa ombatero yOmbeibela, mouye wounongo woviungurisiwa vyakandino mbwi, nu mbwe ura nondjivisiro yoviṋa ngamwa avihe mbi matu hepa? Ombeibela i tja:

“Omatjangwa aehe ya tjangwa nombatero yOmbepo ya Ndjambi, nowo otji ye nonḓengu onene.”—2 Timoteus 3:16.

Mokambo nga, matu kakonḓonona kutja Ombeibela tjiri i yenena okutupa omuhunga mu ngamwa otjiṋa mehupo retu poo indee.