Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 95

Ondjerera mai yere

Toorora omusiki
Ondjerera mai yere

(Omiano 4:18)

 1. 1. O-va-pro-fe-t’o-va-ku-ru va pa-ha

  O-ku-tji-w’o-hu-nga na Kri-stus.

  O-mbe-po o-ndja-pu-ke ya tji-vi-sa,

  Ku-tja me tu e-te-r’o-ndja-mo.

  O-ru-ve-ze rwe-ya, Kri-stus O-mba-ra;

  Tu mu-n’o-vi-ra-i-si-ro.

  Tu tja-te-rw’o-ku-vi-tji-wa, o-ro-ndu

  O-va-e-nge-li ve vi pa-ha.

  (CHORUS)

  O-ndji-ra ye-tu ma-i ye-re;

  Tu ka-ye-nda mo-ndje-re-ra.

  Je-ho-va ma tji-vi-s’a-vi-he;

  Me tu ra-i-si-r’o-ndji-ra.

 2. 2. Je-sus wa zi-ka o-mu-ka-re-re we,

  Ngu tu p’o-vi-ku-rya vyo-mbe-po.

  O-ndje-re-ra yo-ua-tji-ri i ye-ra

  Nu i tu ṱu-na ko-mi-ti-ma.

  O-ndji-ra ye-tu ya ri-ra o-ndje-re;

  Tu ka-ye-nda mo-ndje-re-ra.

  Nda-ngi Je-ho-va, Mbu-ro yo-ua-tji-ri.

  Ma-tu rya-nga mo-ndji-ra yo-ye.

  (CHORUS)

  O-ndji-ra ye-tu ma-i ye-re;

  Tu ka-ye-nda mo-ndje-re-ra.

  Je-ho-va ma tji-vi-s’a-vi-he;

  Me tu ra-i-si-r’o-ndji-ra.