Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 5

Oviungura vyaMukuru ovihimise

Toorora omusiki
Oviungura vyaMukuru ovihimise

(Epsalme 139)

 1. 1. Ta-te O-ve u tji-w’a-vi-he,

  Tji mba ra-ra na tji me pe-ndu-ka.

  O-mu-ti-ma no-me-ri-pu-ra wa-ndje,

  Na-vi-he mbi me hu-ngi-re,

  U vi tji-wa.

  Tji mba ri me-zu-mo ra-ma-ma,

  Ka-pe-na mbya ho-re-ke-rwe ko-ve.

  O-u-ṋe-po wa-ndj’O-ve we u mu-na.

  Me ta-nga o-u-ne-ne

  no-ma-sa wo-ye.

  O-u-no-ngo wo-ye ka-u va-ze-wa.

  Mo-mui-nyo wa-ndje mbi tji-wa na-wa.

  Na-ndi mba ko-ve-rwa i o-nḓo-re-ra,

  O-nḓo-re-ra ko-ve o-ndje-re-ra.

  Me ṱa-ra pi ko-ve, Je-ho-va?

  Me he-ne-ne ku tji-ṋe Mu-ho-na?

  Na-nd’e i ke-yu-ru poo mo-ma-ye-ndo,

  Mo-nḓo-re-ra, mo-ku-va-re,

  mo ndji mu-nu.