Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 4

“Jehova eje omurise uandje”

Toorora omusiki
“Jehova eje omurise uandje”

(Epsalme 23, EEP)

 1. 1. Je-ho-v’o-mu-ri-se wa-ndje;

  Me pu-ra-te-ne ku ye.

  O-zo-nḓe-ro za-ndje a-ze-he,

  O-ngu ze tji-wa na-wa.

  E-ye me ke-ndji-su-vi-sa,

  Mo-ma-ryo wo-ndjo-u-ra.

  Nu me ndji ṱi-ke no-ru-su-ve-ro,

  Ko-ha-nge no-ru-su-vo.

  Me ndji ṱi-ke no-ru-su-ve-ro,

  Ko-ha-nge no-ru-su-vo.

 2. 2. O-zo-ndji-ra zo-ye Ta-te,

  O-zo-se-mba a-ze-he.

  O ndji ya-ndje-re o-ku-po-ka,

  Ko-ndji-ra yo-u-se-mba.

  Na-ndi mbi no-zo-mba-me-no

  Ka-pe-na tji me ti-ra.

  O-ro-ndu OO-ve Mu-ku-ru wa-ndje,

  Ka-pe-na tji me ti-ra.

  Tji-nga u-ri Mu-ku-ru wa-ndje,

  Ka-pe-na tji me ti-ra.

 3.  3. Je-ho-va Mu-ri-se wa-ndje,

  Me pu-ra-te-ne ko-ve.

  O-ve u ndji ya-nḓi-pa-ri-sa,

  U ndji pa mbi me he-pa.

  Mbi no-ma-u-ndji-ro mo-ve

  O-ro-ndu OO-ve Ta-te.

  O-ru-su-ve-ro no-u-wa wo-ye,

  Nga-vi ndji ṱi-k’a-ku-he.

  O-ru-su-ve-ro rwo-ye Ta-te,

  Nga-ru ndji ṱi-k’a-ku-he.

(Wina tara Eps. 28:9; 80:1.)