Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 21

Rutengatenga paheye Ouhona waMukuru

Toorora omusiki
Rutengatenga paheye Ouhona waMukuru

(Mateus 6:33)

 1. 1. O-tji-hu-ze ku Je-ho-va,

  Tji tji mu p’o-ndjo-ro-ka,

  O-u-ho-na we mu Kri-stus,

  Mbu ma-u ṱu-n’o-vi-ṋa.

  (CHORUS)

  Ru-te-nga e-ṋe pa-he-ye

  O-u-ho-na wa-Ta-te.

  Mo-vi-wa-ṋa mu ta-nge-ye

  Nu mu ṱa-ka-me mu ye.

 2. 2. A mu ro-r’o-ku-ri-ke-nda

  Ne-yu-va ra-mu-hu-ka.

  Je-ho-va me tu pa-ru-ra,

  Tji twa pa-h’O-u-ho-na.

  (CHORUS)

  Ru-te-nga e-ṋe pa-he-ye

  O-u-ho-na wa-Ta-te.

  Mo-vi-wa-ṋa mu ta-nge-ye

  Nu mu ṱa-ka-me mu ye.

 3. 3. Zu-va-ri-s’o-mbu-ze o-mbwa,

  Va-te-r’o-va-na-ndje-nda,

  Ve ṱa-ṱe-re ku Je-ho-va,

  Na ko-ho-ro-me-nde ye.

  (CHORUS)

  Ru-te-nga e-ṋe pa-he-ye

  O-u-ho-na wa-Ta-te.

  Mo-vi-wa-ṋa mu ta-nge-ye

  Nu mu ṱa-ka-me mu ye.