Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EIMBURIRO 15

Tanga otjiveri tjaJehova!

Toorora omusiki
Tanga otjiveri tjaJehova!

(Ovaheberi 1:6)

 1. 1. Ta-nga o-tji-ve-ri

  Tja-Mu-ku-ru Je-ho-va.

  Ngwa zi-kwa o-tjO-mba-ra,

  Ngu na-na no-u-se-mba.

  No-nde-nge-ro ku Ta-te,

  Ma ya-pu-r’e-na re.

  Ma tji-vi-s’o-u-se-mba

  We wo-ma-na-ne-no.

  (CHORUS)

  Ta-nga o-tji-ve-ri

  Tja-Mu-ku-ru Je-ho-va!

  Tji ri kO-ndu-ndu Si-on,

  E-ye wa ri r’O-mba-ra.

 2. 2. Ta-nga o-tji-ve-ri,

  Ngwa ṱa ku-tja tu hu-pe.

  E-ye we ri-ya-ndje-ra,

  Ku-ndi-no tu i-si-rwe.

  U no-mu-va-re-kwa we,

  Ngu ri mo-vi-va-pa.

  O-mu-ka-ndi me-yu-ru,

  U ra-i-s’o-u-wa.

  (CHORUS)

  Ta-nga o-tji-ve-ri

  Tja-Mu-ku-ru Je-ho-va!

  Tji ri kO-ndu-ndu Si-on,

  E-ye wa ri r’O-mba-ra.