Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 ORUPA 2

Mukuru watjiri owaṋi?

Mukuru watjiri owaṋi?

Kuna Mukuru umwe uriri watjiri. Ena re oJehova. (Epsalme 83:19, EEP) Eye omundu wombepo nu katu yenene okumumuna. Eye we tu suvera nu u vanga kutja eṱe wina tu mu suvere. Eye wina u vanga kutja tu suvere ovandu varwe. (Mateus 22:35-40) Eye ongu ri Omunamasaaehe, Omuute woviṋa avihe.

Otjiutwa otjitenga moviutwa avihe vyaMukuru tja ri omundu wombepo omunamasa kombunda ngwa katjiukwa otja Jesus Kristus. Jehova wina wa mema ovaengeli.

Jehova wa mema oviṋa avihe meyuru . . . na kombanda yehi. Omavandururiro 4:11

 Jehova Mukuru wa mema ozonyose, nehi, noviṋa avihe kombanda yehi.—Genesis 1:1.

Eye wa ungura omundu omutenga, Adam, poruuma rwehi.—Genesis 2:7.