Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Rira ombanḓe!

Rira ombanḓe!

EPSALME 138:3

 OPROGRAMA YOMUHUKA

 • 9:30 Omusiki

 • 9:40 Eimburiro 73 nongumbiro

 • 9:50 Jehova me tu vatere okurira ozombanḓe

 • 10:05 Omahungi nge nepu ndi: Rira ombanḓe tjimuna . . .

  •  Henok

  • Moses

  • Josafat

  • Petrus

 • 11:05 Eimburiro 69 nomatjivisiro

 • 11:15 Raisa ouvanḓe motjiungura tjokuzuvarisa

 • 11:30 Omeriyandjerero nombapitisimo

 • 12:00 Eimburiro 48

 OPROGRAMA YOMETAHA

 • 1:10 Omusiki

 • 1:20 Eimburiro 63 nongumbiro

 • 1:30 Ehungi rOmbeibela: Toorora okurikotamena ku Jehova

 • 2:00 Omakonḓononeno omasupi wokambo kOruhungu

 • 2:30 Eimburiro 76 nomatjivisiro

 • 2:40 Omahungi nge nepu ndi: Horera kouvanḓe wa Kristus indu tji u ri kehi yoṋiṋikizire

  • Meṱunḓu

  • Moskole

  • Poviungura

  • Na motjiwaṋa

 • 3:40 Ouvanḓe woye mau “eta ondjambi onene”

 • 4:15 Eimburiro 119 nongumbiro