Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

Ove mo tjiti ombango yaJehova?

Ove mo tjiti ombango yaJehova?

Okuhepa kutja ove we riturapera oruveze rwokukonḓonona okambo nga, kokutja u tu tjiwe nokurihonga ohunga noviungura vyetu nokumuna kutja ongamburiro yetu i ungura vi. Matu zeri kutja ke ku vatera okututjiwa otjovandu mbe tjita ombango yaJehova ndino. Eṱe matu ku tunduuza kutja u kayende komurungu okurihonga ohunga na Mukuru, nokuraera eṱunḓu roye nomapanga woye ohunga na imbi mbi u rihonga, nokuworongana puna eṱe pozombongarero zetu zombongo.​—Ovaheberi 10:23-25.

Otja tji mo rihongo ovingi ohunga na Jehova, otji mo kamuna kutja eye tjiri we ku suvera tjinene. Okuzambo ihi matji ku hingi kutja u tjite avihe pu mo yenene okumuraisira kutja ove wina we mu suvera. (1 Johanes 4:8-10, 19) Nu hapo mo yenene okuraisa vi orusuvero ndwo momuano mbu u hupa? Ongwaye okupuratena komirari vyaMukuru tji maku ku etere ombwiro? Otjikeṋa tji matji ku vatere okutjita ombango yaMukuru pamwe na eṱe? Ingwi ngu mu rihonga pamwe Ombeibela ma kara nonyuṋe okupaha omaziriro puna ove, kokutja ove neṱunḓu roye mu ‘kare morusuvero rwaNdjambi, amamu undju okupewa omuinyo waaruhe.’​—Judas 21.

Eṱe matu ku ṋanga kutja u kayende komurungu okukura mouatjiri mokukonḓonona embo nda raisiwa kehi mba.