Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 54

Jehova wa raisa omuretima ku Jona

Jehova wa raisa omuretima ku Jona

Ovandu mba turire motjihuro tjOvasirie tjena Ninive, va ri ovarunde. Jehova wa raera omuprofete we Jona kutja ma yende koNinive nokurakiza ovature va tjo okurundurura ongaro yawo. Posiya Jona wa taura na toora ondjira yarwe. Eye wa ronda moskepi ndjaa yi i koTarsis nai kwarwe.

Nu ngunda oskepi ai ri momuronga kweya otjivepo otjinamasa nu ovaungure vomoskepi va urumine tjinene. Owo va kumba koomukuru vawo ave tja: ‘Ongwaye oviṋa mbi tji mavi tjitwa?’ Korusenina Jona wa tja ku wo: ‘Owami ngu mbi nondjo. Ami mba hena nu hina pu mba tjita otja Jehova pe ndji raera. Ndji yumbeye momuronga nu otjivepo matji u pehi.’ Ovaungure vomoskepi kaave vanga okuyumba Jona momuronga, posiya eye we ve raera kutja ngave tjite nao. Nu tji ve mu yumba momuronga, otjivepo tja wa pehi.

Jona aa nangarasi ma koka. Otja tjaa pundu oukoto momuronga, eye aa kumbu ku Jehova. Okuzambo Jehova wa hinda ehundju enene. Oro ra ṋiṋa Jona posiya kari mu zepere. Moukoto wehundju Jona wa kumba na tja: ‘Ami tjiri me ku kwizikire kutja me kara nonḓuviro kove aruhe.’ Jehova wa yama Jona indu tja ri moukoto wehundju oure womayuva 3 na tjiti kutja ehundju ri mu kungire pehi.

Jehova tja yama Jona, mape hee kutja eye kena okuhepa okuyenda koNinive po? Kako, Jehova wa raera Jona rukwao okuyenda koNinive.  Otjikando hi Jona wa puratena. Eye wa ya na karaera ovandu ovarunde mbo na tja: ‘Pa sewa omayuva 40 ku Ninive okuyandekwa.’ Okuzambo pa tjitwa otjiṋa otjihimise, ovature vaNinive va puratena nave rundurura ongaro yawo. Ombara yaNinive ya raera otjiwaṋa tjayo nai tja: ‘Riyarikaṋeye ku Muhona nu ritanaureye. Ngahino kemee tu yandeke.’ Indu Jehova tja muna kutja otjiwaṋa tje ritanaura, eye kena wa yandeka otjihuro tjaNinive.

Jona wa pindika mena rokutja otjihuro katji yandekerwe. Ripurira ku imbi: Jehova wa ri nomuretima na raisire Jona otjari, posiya nai Jona kaa vanga okuraisira ovature vaNinive otjari. Posiya, eye wa kahaama pendje yotjihuro motjizire tjomuti tjandje wa tumbu potjinyo. Okuzambo omuti wa koka, nu Jona otja pindika. Okutja Jehova arire tja tja ku ye: ‘Ove u nakonatja tjinene nomuti kombanda yokukara nakonatja novature vaNinive. Ami mbe ve raisira otjari nu opu va zokuyamwa.’ Matu rihongere tjike kotjiṋa hi? Matu rihongo kutja ovature vaNinive va ri ovananḓengu tjinene pomuti ngamwa auhe.

‘Muhona u nomuretima na eṋe, tjinga e ha vanga kutja omundu nangarire umwe a yandekwe, nungwari tjinga e vanga kutja avehe ve ritanaure komauvi wawo.’​—2 Petrus 3:9