Twende kovidio oini

Twende komurya

Ovahongonone vaJehova

Toorora eraka Otjiherero

 EHONGWA 42

Jonatan wa ri omuṱakame nombanḓe

Jonatan wa ri omuṱakame nombanḓe

Omuatje wOmbara Saul otjiveri, wena Jonatan, wa ri omunamasa. David wa tja Jonatan wa ri notjikara tjimuna orukoze nomunamasa tjimuna ongeyama. Eyuva rimwe Jonatan wa munine ovarwe 20 wOvafilisti kombanda yondundu. Eye wa tja komukarere omutjinde wovirwise vye: ‘Eṱe matu ve havere indu Jehova tje tu pe otjiraisiro. Ovafilisti tji ve tu raere kutja ngatu ye, otji matu tjiwa kutja tu sokuverwisa.’ Ovafilisti va ravaera kutja, ‘Indjeye tu rwe!’ Ovarumendu vevari mba otji va ronda kondundu ave kataara otjirwa.

Mena rokutja Jonatan wa ri omuatje waSaul omuzandu otjiveri, okutja ongwaa sokurira ombara moruveze rwaSaul. Posiya Jonatan aa tjiwa kutja Jehova wa toorora David okurira ombara ombe yOvaisrael nu kena pe mu ṱira eruru. Jonatan na David va rira omapanga omanene. Owo va kwizikirasana kutja mave tjeverasana. Jonatan wa yandja ombanda ye yokombanda, enga, outa nekwamo re ku David otjotjiraisiro tjoupanga wawo.

 Indu David tja taura ku Saul, Jonatan wa ya ku ye neke mu raera kutja, ‘Hara omasa nu o tira. Jehova we ku toorora kutja u rire ombara. Nandarire tate ma tjiwa otjiṋa hi.’ Ove otjovanga okukara nepanga ewa tjimuna Jonatan?

Povikando ovingi Jonatan wa twa omuinyo we moumba mokuvatera epanga re. Eye aa tjiwa kutja Ombara Saul aai vanga okuzepa David nu otja raera ihe kutja, ‘Ma rire otjiṋa otjivi tji wa zepa David orondu eye ke notjiṋa otjivi tja tjita.’ Saul wa pindikira Jonatan tjinene. Ozombura tjiva kombunda yanao, Saul na Jonatan va kaṱa aveyevari movita.

Kombunda yonḓiro yaJonatan, David wa kapaha omuatje waJonatan omuzandu wena Mefiboset. Indu David tja hakaena kuna ye eye we mu raera kutja, ‘Mena rokutja iho wa raisa ouwa ku ami, ami me ku ṱakamisa oure womuinyo woye. Ove mo kara puna ami mondjuwo yandje youhona nu mo ri potjitihe tjandje.’ David kena pa zemba epanga re Jonatan.

“Suverasaneye otja punga ambe mu suvera. Orusuvero orunenenene omundu ndwe na ro komapanga we eendu tji me ve yandjere omuinyo we.”​—Johanes 15:12, 13